Livsglede for eldre

Livsglede for eldre er en landsomfattende stiftelse som baserer seg på å gi livsglede til eldre.

Oppdal videregående skole planlegger å ha et arrangement i måneden knyttet til dette arbeidet.

Her er en liten presentasjon på   http:\\prezi.com

Film fra Livsgledearrangement høsten 2012 :  Livsglede vår og høst 2012..wmv

 

Sist oppdatert 08.05.2018