Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Ikke alle har bestemt seg for hva de skal bli når de begynner i den videregående skolen, men liker du å arbeide med teoretiske fag og ennå ikke helt vet hva du skal slå inn på, kan studiespesialisering likevel være et smart valg.

Kravet for å kunne begynne på de fleste studier er generell studiekompetanse. Men ved en del studier med realfaglig preg, samt teknologiske utdanninger, kreves fordypning i realfag fra videregående skole (for eksempel veterinær- , lege- og sivilingeniørstudiet).

 • Du får tre år å bestemme deg på!
 • Du har mange utdanningsmuligheter!
 • Yrkesmulighetene er svært mangfoldig!

Med 3-årig studiespesialiserende utdanning skaffer du deg den kunnskapen som kreves for å kunne søke studier ved høyskoler og universitet. Da åpner det seg et mangfold av yrkesmuligheter.

Her finner du fag- og timefordeling for Studiespesialisering.

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 International Baccalaureate

  Vg2 Realfag

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no