Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer om :

Den naturlige skolesekken 

Lenker  

Programfag 

Fellesfag

Fag- og timefordeling

Ikke alle har bestemt seg for hva de skal bli når de begynner i den videregående skolen, men liker du å arbeide med teoretiske fag og ennå ikke helt vet hva du skal slå inn på, kan studiespesialisering likevel være et smart valg.

Kravet for å kunne begynne på de fleste studier er generell studiekompetanse. Men ved en del studier med realfaglig preg, samt teknologiske utdanninger, kreves fordypning i realfag fra videregående skole (for eksempel veterinær- , lege- og sivilingeniørstudiet).

 • Du får tre år å bestemme deg på!
 • Du har mange utdanningsmuligheter!
 • Yrkesmulighetene er svært mangfoldig!

Med 3-årig studiespesialiserende utdanning skaffer du deg den kunnskapen som kreves for å kunne søke studier ved høyskoler og universitet. Da åpner det seg et mangfold av yrkesmuligheter.

 

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  Første året, Vg1, inneholder bare fellesfag (30 timer pr. uke). Dette er obligatoriske fag som alle på dette utdanningsprogrammet må ha. I matematikk er det ulike kurs som må velges avhengig om du skal fortsette med realfag eller ikke. Her velger man før høstferien om man vil ha teoretisk matematikk eller praktisk matematikk. Ulikt vil det også være i fremmedspråk, alt etter om man ved Oppdal videregående skole fortsetter med tysk, fransk eller spansk.

  Her er noen eksempler på gjennomførte ekskursjoner/aktiviteter:
  • Naturfag-ekskursjon 1 dag om høsten.
  • Besøk til NTNU eller annen utdanningsinstitusjon, gjerne kombinert med teater.
  • Besøk på Norsk Hydro på Sunndalsøra - kanskje også for å nyte våren...
  • Naturfagekskursjon om våren, 1 eller 2 dager i Midt-Norge. 

   Last ned!: 

  Formler_som_forutsettes_kjent_ved_Del_1_av_eksamen_i_MAT1001_1P-Y_(2).doc

   

   

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Det andre året, Vg2, har 15 uketimer med fellesfag og 15 med programfag.  

  10 av timene i programfag må ligge innenfor enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.  

  De resterende 5 timene kan man velge fritt i de tre programområdene eller andre programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram. Dette kalles valgfrie programfag. 

  Også på Vg2 gjennomfører vi ulike ekskursjoner. Det har tidligere år blant annet vært ekskursjoner, besøk til Universitet og Høgskoler og kulturelle utflukter. 

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Tredje år

  Vg3 Studiespesialisering

  I det tredje året, Vg3, er det 15 uketimer i fellesfag og 15 uketimer i programfag. I programfagene må du fortsette med de 2 fagene som du valgte i Vg2. De resterende 5 timene kan velges fritt i de tre programområdene eller andre programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no