Studiespesialisering

 Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer her:

I Vg2 og Vg3 må du fordype deg innen ett av programområdene realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag. Det kalles fordypning når du har minst 2 fag fra samme programområde.

Et eksempel kan være at du velger fordypning i programområde realfag med fagene matematikk, fysikk og kjemi. Et annet eksempel kan være at du kombinerer to realfag med et fag fra et annet programområde.

Skolen vil alltid legge til rette for at du får mulighet for fordypning, men tilbudet vårt vil kunne variere noe fra år til år. Dette styres blant annet av elevenes fagvalg og av vår tilgang til ressurser, både faglig og økonomisk.

Her er en oversikt over programområdene

Programområde for realfag:

 • Matematikk R1 og R2
 • Fysikk 1 
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2

 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter

 

Trøndelag fylkeskommune tilbyr flere programfag via Nettskole:Trøndelag nettskole (trondelagfylke.no

Dette er de fagene alle elevene som velger studieforberedende utdanningsprogram må ta. Noen fag avslutter du etter ett eller to år, mens andre fag går over alle tre årene. 

Norsk

Engelsk

 Naturfag

 Geografi

 Samfunnsfag

 Kroppsøving

Har du på Vg1, Vg2 og Vg3.

Vg1: Kompetansemål etter vg1 - Læreplan i kroppsøving (KRO01-05) (udir.no)

Vg2: Kompetansemål etter vg2 - Læreplan i kroppsøving (KRO01-05) (udir.no)

Vg3: Kompetansemål etter vg3 - Læreplan i kroppsøving (KRO01-05) (udir.no) 

 Matematikk

 Tysk

 

Hvis du har hatt Tysk på ungdomsskolen, fortsetter du med nivå 2, Tysk II, som du har på Vg1 og Vg2. Kompetansemål etter nivå II - Læreplan i fremmedspråk (FSP01-03) (udir.no) 

Hvis du har hatt et annet fremmedspråk enn Tysk på ungdomsskolen, fortsetter du med nivå 1, Tysk I, som du har på Vg1 og Vg2. Kompetansemål etter nivå I - Læreplan i fremmedspråk (FSP01-03) (udir.no)

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, fortsetter du med nivå 1 og 2, Tysk I+II, som du har på Vg1, Vg2 og Vg3. Samme kompetansemål som nivå 1 og 2.

 Spansk

Hvis du har hatt Spansk på ungdomsskolen, fortsetter du med nivå 2, Spansk II, som du har på Vg1 og Vg2: Kompetansemål etter nivå II - Læreplan i fremmedspråk (FSP01-03) (udir.no)

Vi tilbyr kun nivå 2.

 Historie

 Religion og etikk

 

Matematikk R1 og R2 

Matematikk R2 bygger på matematikk R1. Du må ta R1 før du tar R2. Nedenfor er det listet opp noen stikkord til hovedemnene. Nærmere beskrivelse , se læreplanen. 

  

  

R1 

Geometri i planet 

  

Algebra 

Eksponentialuttrykk, logaritmer , polynomer 

Funksjoner 

Derivasjon og funksjonsdrøfting 

Kombinatorikk og sannsynlighet 

Ordnede og ikke ordnede utvalg 

Betinget sannsynlighet 

  

  

R2 

Geometri i rommet 

Algebra 

Tallmønstre, rekker, matematiske bevis 

Funksjoner 

Trigonometriske funksjoner, derivasjon og integrasjon 

Differensial likninger, Lineære og separable differential likninger 

Forlagenes nettsteder med animasjoner, interaktive oppgaver og tester brukes. Nyttige lenker blir lagt ut på læringsplattform. 

I R1 og R2 kan elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen er sentralgitt og muntlig eksamen er lokalgitt. 

Fysikk 1 og 2 

Fysikk 2 bygger på Fysikk 1. Hovedområdene er listet opp nedenfor. Nærmere beskrivelse , se læreplan. 

Fysikk 1 

Klassisk fysikk 

Moderne fysikk 

Å beskrive naturen med matematikk 

Den unge forskeren 

Fysikk og teknologi 

Fysikk 2 

Klassisk fysikk 

Moderne fysikk 

Å beskrive naturen med matematikk 

Den unge forskeren 

Fysikk og teknologi 

  

Det er ca. 20 t laboratoriearbeid på hvert av kursene. Det blir gjennomført ekskursjoner, bedriftsbesøk og besøk på høyskoler og universitet. Datalogging gjennomføres i noe av lab-arbeidet. Forlagenes nettsteder anvendes og lenker til nyttige websider blir lagt ut på læringsplattform. 

Eleven kan trekkes ut til muntlig/praktisk  lokalgitt eksamen i Fysikk 1.   

I Fysikk 2 kan eleven trekkes ut til en muntlig/praktisk eksamen som er lokalgitt eller en skriftlig sentralgitt eksamen. 

Kjemi 1 og 2 

Kjemi 1 og 2 bygger på hverandre. Du må ha Kjemi 1 før du starter på Kjemi 2. Nedenfor er det listet opp hovedområdene i de to fagene. Nærmere beskrivelse , se læreplan. 

Kjemi 1 

Språk og modeller i kjemi 

Metoder og forsøk 

Vannkjemi 

Syre og baser 

Organisk kjemi 1 

Kjemi 2 

Forskning 

Analyse 

Organisk kjemi 2 

Redoks- reaksjoner 

Materialer 

Hvert av fagene har ca 30 timer med laboratoriearbeid og prosjekter. Ekskursjoner av ulik lengde gjennomføres hvert år, blant annet bedriftsbesøk og besøk på ulike læresteder som for eksempel NTNU. Flere presentasjoner, oppgaver og lenker blir lagt ut på læringsplattform. Forlagenes nettsteder brukes også. 

I Kjemi 1 kan du bli trukket ut til en lokal muntlig/praktisk eksamen eller en sentralgitt skriftlig eksamen. 

 

Biologi 1 og 2 

Det er ingen krav om å ta Biologi 1 før du tar Biologi 2. Nedenfor er det listet opp hovedområdene i Biologi 1 og 2. Nærmere informasjon, se læreplanen. 

Biologi1 

Den unge biologen 

Celle – biologi 

Fysiologien til mennesket 

Funksjon og tilpasning 

Biologisk mangfold 

Biologi 2 

  

  

Den unge biologen 

Energi- omsetning 

Genetikk 

Bio- teknologi 

Økologi 

Evolusjon 

Hvert av fagene har 20-30 timer med laboratoriearbeide. Det gjennomføres  1-2 ekskursjoner i løpet av året. Høyskoler og universitet blir besøkt i forbindelse med temaer i programfaget og med tanke på framtidige studier. Det brukes animasjoner, tester, figurer og bilder fra forlagenes nettsteder. Arbeidsoppgaver og presentasjoner blir lagt ut på læringsplattform. 

I Biologi 1 kan elevene trekkes ut til en lokalgitt muntlig/praktisk eksamen. 

I Biologi 2 kan elevene trekkes ut til en lokalgitt muntlig eksamen eller skriftlig sentralgitt eksamen. 

  

Her finner du en lenke til høgskoler og universitet i Norge.

Universiteter og høgskoler i Norge (studentum.no)

Her ser du en oversikt over fag- og timefordeling. Timer er oppgitt i 60-minutters enheter.

  Fag VG1 VG2 VG3
timer timer timer
Fellesfag Norsk 113 112 168
Matematikk 140 84  
Naturfag 140    
Engelsk 140    
Fremmedspråk 1 113 112  140 (Tysk 1+2)
Samfunnsfag 84    
Geografi 56    
Kroppsøving 56 56 56
Historie   56 113
Religion og etikk     84
Programfag Programfag1   140 140
Programfag 2   140 140
Valgfritt programfag   140 140

Ikke alle har bestemt seg for hva de skal bli når de begynner i den videregående skolen, men liker du å arbeide med teoretiske fag og ennå ikke helt vet hva du skal slå inn på, kan studiespesialisering likevel være et smart valg.

Kravet for å kunne begynne på de fleste studier er generell studiekompetanse. Men ved en del studier med realfaglig preg, samt teknologiske utdanninger, kreves fordypning i realfag fra videregående skole (for eksempel veterinær- , lege- og sivilingeniørstudiet).

 • Du får tre år å bestemme deg på!
 • Du har mange utdanningsmuligheter!
 • Yrkesmulighetene er svært mangfoldig!

Med 3-årig studiespesialiserende utdanning skaffer du deg den kunnskapen som kreves for å kunne søke studier ved høyskoler og universitet. Da åpner det seg et mangfold av yrkesmuligheter.

 

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  Første året, Vg1, inneholder bare fellesfag (30 timer pr. uke). Dette er obligatoriske fag som alle på dette utdanningsprogrammet må ha. I matematikk er det ulike kurs som må velges avhengig om du skal fortsette med realfag eller ikke. Her velger man før høstferien om man vil ha teoretisk matematikk eller praktisk matematikk. Ulikt vil det også være i fremmedspråk, alt etter om man ved Oppdal videregående skole fortsetter med tysk, fransk eller spansk.

  Her er noen eksempler på gjennomførte ekskursjoner/aktiviteter:

  • Naturfag-ekskursjon 1 dag om høsten.
  • Besøk til NTNU eller annen utdanningsinstitusjon, gjerne kombinert med teater.
  • Besøk på Norsk Hydro på Sunndalsøra - kanskje også for å nyte våren...
  • Naturfagekskursjon om våren, 1 eller 2 dager i Midt-Norge.

   

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Det andre året, Vg2, har 15 uketimer med fellesfag og 15 med programfag.  

  10 av timene i programfag må ligge innenfor enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.  

  De resterende 5 timene kan man velge fritt i de tre programområdene eller andre programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram. Dette kalles valgfrie programfag. 

  Også på Vg2 gjennomfører vi ulike ekskursjoner. Det har tidligere år blant annet vært ekskursjoner, besøk til Universitet og Høgskoler og kulturelle utflukter. 

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Tredje år

  Vg3 Studiespesialisering

  I det tredje året, Vg3, er det 15 uketimer i fellesfag og 15 uketimer i programfag. I programfagene må du fortsette med de 2 fagene som du valgte i Vg2. De resterende 5 timene kan velges fritt i de tre programområdene eller andre programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no