Elevtjeneste

 

 

Rådgiver- og karriereveileder 

Eldfrid Haaker Fjøsne 
Mobil:413 24 173 

Alle dager

 

Spes.ped koordinator og avdelingsleder
elevtjenesten

Torbjørn Norland
Mobil 971 72 225

Alle dager


 

 

 

PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste for videregående skole/OT rådgiver

Anita Bjørgen
Mobil 984 19 294

Alle dager

 

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier

Reidun Wasrud
Mobil: 918 96 038

Onsdager kl 09.00 - 14.00

 

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier 

Marianne Gravaune
Mobil: 918 96 069

Mandager kl. 0900-1400

 

Psykisk helse- og rusarbeid

Sosionom
Bjørg Vognild
Mobil: 902 96 527

Tirsdager kl. 0900-1300

 

Psykisk helse- og rusarbeid

Psykiatrisk sykepleier

Gunn Maridal Loe
Mobil 918 96 095

Etter avtale.

 

 

Sist oppdatert 15.09.2023