IKT-tjenesten

I IKT-tjenesten ved Oppdal vgs arbeider:

IKT-ansvarlig:     Åsmund Loe
IKT-lærling:         Joakim Vatnehol Pedersen

Vi er ansvarlig for drift av IKT-ressursene ved skolens kontorer og klasserom samt Sportshall.

Vi er behjelpelige ved behov for reparasjon av elevenes private PC'er.

De elevene som har kjøpt PC gjennom fylkeskommunens ordning kan levere sin PC til oss for reparasjon utført av sertifiserte teknikere. 

De elevene som har kjøpt PC et annet sted enn Elev-PC-ordningen gjennom Elkjøp må  henvende seg for service der de har kjøpt sin PC.

Utskrift og kopiering 

I utskriftssystemet PaperCut MF gis elevene tilgang til et gitt antall gratis kopier. Disse kopiene er beregnet til å kunne dekke elevenes kopi- og utskriftsbehov gjennom 3 skoleår. Elever kan benytte 3 multifunksjonsskrivere som står plassert lett tilgjengelig i korridorene.

Supportskjema

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
Sist oppdatert 18.10.2021