IKT-tjenesten

IT-tjenesten ved Oppdal vgs har følgende ansatte:

IT-ansvarlig:     Åsmund Loe
IT-lærling:         Iver Skjøtskift 

Vi er ansvarlig for drift av IKT-ressursene ved skolens kontorer og klasserom samt Sportshall. Vi kan også tilby opplæring i bruk av programvare som benyttes i skolen.

Vi er behjelpelige ved behov for reparasjon av elevenes private PC'er.

De elevene som har kjøpt PC gjennom fylkeskommunens ordning kan levere sin PC til oss for reparasjon som da utføres av tilreisende sertifiserte teknikere. 

De elevene som har kjøpt PC et annet sted enn Elev-PC-ordningen gjennom Elkjøp må  henvende seg der de har kjøpt sin PC for service/reparasjon.

Utskrift og kopiering 

I utskriftssystemet PaperCut MF gis elevene tilgang til et gitt antall gratis kopier. Disse kopiene er beregnet til å kunne dekke elevenes kopi- og utskriftsbehov gjennom 3 skoleår. Elever kan benytte 3 multifunksjonsskrivere som står plassert lett tilgjengelig i korridorene.

Sist oppdatert 19.01.2024