Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

Har du praktisk sans, er nøyaktig og har godt håndlag? Er du selvstendig samtidig som du kan arbeide i team? Da kan kanskje bygg- og anleggsteknikk være noe for deg.

Oppdal videregående skole samarbeider med flere byggefirmaer i regionen om dette fagtilbudet. Våre elever får deler av opplæringen gjennomført ute i bedrift, både i Vg1 og Vg2, og opplever derfor å få svært godt innblikk i fagområdet.
I tillegg gir det deg som elev en unik mulighet til å knytte kontakter i næringslivet med tanke på seinere lærlingeplass.


Fordi vi er få elever i basisgruppa blir vi godt kjent med hverandre og får et godt sosialt miljø. Vi arbeider på verksted og ute i felten med faktiske byggeoppdrag for kunder. Vi drar på felles bedriftsbesøk, byggmesser og turer gjennom året.

 • Første år

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  Dette utdanningsprogrammet er startgrunnlaget for mer enn 20 ulike yrker. På vilbli.no finner du en fin oversikt.

  Du kan også gå til en informativ utdanningsbrosjyre - Vi bygger Norge - som viser deg mange spennende yrker innen bygge- og anleggsnæringen.

   

  Fag- og timefordeling, Vg1

   

  Pr. uke

  Programfag

  Bransjelære

  4 timer

   

  Produksjon

  10 timer

  Prosjekt til fordypning

   

  4 uker ute i bedrift

  Fellesfag

  Norsk

  2 timer

   

  Engelsk

  2 timer

   

  Matematikk

  3 timer

   

  Naturfag

  2 timer

   

  Kroppsøving

  2 timer
   

   

 • Andre år

  Vg2 Byggteknikk

  Dette utdanningsprogrammet er Vg 2 Byggteknikk  der du får kompetanse til lærling i 4 ulike byggfag. Når du har gjennomført og bestått Vg 2 Byggteknikk kan du søke læreplass i Tømrerfag, Stillasfag, Murerfag og Betongfag.  På vilbli.no finner du en fin oversikt.

  Du kan også gå til en informativ utdanningsbrosjyre - Vi bygger Norge - som viser deg mange spennende yrker innen bygge- og anleggsnæringen.

  Oppdal Videregående skole har i samarbeid med Husbanken, Sintef, Oppdal Kommune, Hist og ikke minst lokalt næringsliv høsten 2015 startet opp med rehabilitering av et bolighus i oppdal sentrum.

  Dette er et PAL prosjekt som innebærer Passivhus-Aktiv – Læring. Våre elever vil i dette prosjektet rehabilitere dette huset til passivhus standard. Det er ikke mange hus i Norge som er rehabilitert i denne standarden og dette er et pilotprosjekt som vil danne erfaringer for videre rehabiliteringer med tilsvarende hus i Norge. Våre elever vil få kunnskap som er etterspurt i næringslivet med tanke på kompetanse for slike prosjekt.

  Elevene på Vg 2 Byggteknikk har to dager med praktisk arbeid enten ute i bedrift eller på PAL prosjektet pr uke.

   

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no