Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no

 • Første år

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (20-21)

 • Andre år

  Vg2 Tømrer

  Dette tilbudet starter opp høsten 2021. 

  Lenken peker til informasjon om Vg2 Tømrer:
  https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-tomrer/ul/v.ba/v.0042-01?kurs=v.babat1----_v.batmf2----_

  Vg2 Byggteknikk

  Dette tilbudet avsluttes våren 2021.

  Dette utdanningsprogrammet er Vg 2 Byggteknikk  der du får kompetanse til lærling i 4 ulike byggfag. Når du har gjennomført og bestått Vg 2 Byggteknikk kan du søke læreplass i Tømrerfag, Stillasfag, Murerfag og Betongfag.  På vilbli.no finner du en fin oversikt.

  Du kan også gå til en informativ utdanningsbrosjyre - Vi bygger Norge - som viser deg mange spennende yrker innen bygge- og anleggsnæringen.

  Oppdal Videregående skole har i samarbeid med Husbanken, Sintef, Oppdal Kommune, Hist og ikke minst lokalt næringsliv høsten 2015 startet opp med rehabilitering av et bolighus i oppdal sentrum.

  Dette er et PAL prosjekt som innebærer Passivhus-Aktiv – Læring. Våre elever vil i dette prosjektet rehabilitere dette huset til passivhus standard. Det er ikke mange hus i Norge som er rehabilitert i denne standarden og dette er et pilotprosjekt som vil danne erfaringer for videre rehabiliteringer med tilsvarende hus i Norge. Våre elever vil få kunnskap som er etterspurt i næringslivet med tanke på kompetanse for slike prosjekt.

  Elevene på Vg 2 Byggteknikk har to dager med praktisk arbeid enten ute i bedrift eller på PAL prosjektet pr uke.

  Vg2 Betong og mur

  Dette er et bedriftsnært yrkesfagstilbud med Vg2 i bedrift. Fellesfag gjennomføres på skolen. Mer info finner du i lenken under:

  https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/bedriftsnaert-yrkesfag-byf/a/031208     

  Vg2 Steinfag

  Skolen tilbyr også Vg2 Steinfag i samarbeid med lokalt næringsliv

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no