Ordensreglementet

 

Fylkestinget har vedtatt felles ordens- og IKT-reglement for alle elever i de videregående skolene i fylket.

 Reglementene inneholder informasjon om elevenes rettigheter og plikter, og vi forventer at elevene er kjent med og praktiserer disse.

forskrift-om-felles-ordensreglement-for-elever-ved-fylkeskommunale-videregaende-skoler-i-trfk---rev010818.pdf


 In English:

en-forskrift-om-felles-ordensreglement-for-elever-ved-fylkeskommunale-vider...pdf

IKT-reglement

ikt-reglement-for-elever.pdf

 


 

Sist oppdatert 15.08.2019