Parkering

PARKERING

  • Alle må forholde seg til parkeringsbestemmelsene rundt skolebygget. (Se eget kart).
  • Ingen elever har anledning til å parkere ved skolen. Elevparkering skjer på parkeringsplassen mellom Oppdal Idrettshall og Sportshallen på anviste plasser.
  • Gjester og besøkende kan få tillatelse til dagsparkering ved henvendelse skolekontoret.
  • Det er kun driftsbiler og kjøring til HC-parkering som er tillatt på nedsiden av skolebygget​.
Sist oppdatert 25.04.2023