Rådgivertjeneste

Følgende ansatte arbeider i Rådgivertjenesten ved skolen:

Rådgiver- karriereveiledning
Eldfrid Haaker Fjøsne
Mobil:413 24 173
Alle dager

Spesialpedagogisk koordinator
Torbjørn Norland
971 72 225
Alle dager

PPT og OT-rådgiver
Anita Bjørgen
Mobil 98 41 92 94
Alle dager

Dersom den du ønsker å komme i kontakt med ikke er å treffe, send en SMS med navn og telefonnummer, eller gi beskjed på kontoret så tar vi kontakt med deg.

Skolen skal være en god arbeidsplass for alle elever. Elevtjenesten ved Oppdal videregående skole er et team som har et spesielt ansvar for forbyggende og miljørettede tiltak. 
Elevtjenesten omfatter oppfølgingstjenesten, spesialpedagogisk team, pedagogisk psykologisk tjeneste, skolehelsetjeneste og spespedkoordinator.

Nyttige nettsteder:

http://utdanning.no/
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
http://www.ung.no/
http://www.lanekassen.no/
http://www.samordnaopptak.no/info/
http://minutdanning.origo.no/?ref=checkpoint
http://www.ansa.no/
https://www.privatistweb.no/prweb/start.action?index=true

 

Rådgiverne, nevnt ovenfor, kan sammen med resten av skolen bistå med informasjon, veiledning og råd som har betydning for din skolegang og karriereplanlegging.

Rådgiverne har også ansvar for å bistå elevene slik at de gjør riktige fagvalg og finner seg til rette i skolehverdagen. I samarbeid med deg som elev kan rådgiverne formidle kontakt med de andre i elevtjenesten.

 

Sist oppdatert 02.11.2023