Rådgivertjeneste

Rådgiver- karriereveiledning

Brit Eide Fredriksen.

Mobil 47604509

Alle dager

 

 

 

Rådgiver- sosialpedagogisk veiledning/OT veiledning

Marry-Ann Apneseth.

Mobil 90967570

Alle dager

 

 

Dersom den du ønsker kontakt med ikke er å treffe, send en SMS med navn og telefonnummer, eller gi beskjed på kontoret så tar vi kontakt med deg.

Skolen skal være en god arbeidsplass for alle elever. Elevtjenesten ved Oppdal videregående skole er et team som har et spesielt ansvar for forbyggende og miljørettede tiltak. 
Elevtjenesten omfatter oppfølgingstjenesten, spesialpedagogisk team, pedagogisk psykologisk tjeneste, skolehelsetjeneste og spespedkoordinator.

Nyttige nettsteder:

http://utdanning.no/

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

http://www.ung.no/

http://www.ung.no/

http://www.lanekassen.no/

http://www.samordnaopptak.no/info/

http://minutdanning.origo.no/?ref=checkpoint

http://www.ansa.no/

https://www.privatistweb.no/prweb/start.action?index=true

 

Rådgiverne, Marry-Ann Apneseth og Brit Eide Fredriksen, kan sammen med resten av skolen bistå med informasjon, veiledning og råd som har betydning for din skolegang og karriereplanlegging.

Rådgiverne har også ansvar for å bistå elevene slik at de gjør riktige fagvalg og finner seg til rette i skolehverdagen. I samarbeid med deg som elev kan rådgiverne formidle kontakt med de andre i elevtjenesten.

 

Sist oppdatert 02.05.2018