Digital eksamen

Informasjon om gjennomføring av digital eksamen

Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere eller motta meldinger fra andre.
For å sikre at du ikke er uheldig å bruke ulovlig nett, anbefaler vi at du har denne siden åpen under hele eksamen, og kun benytter lenkene som er lag inn under.

Det er viktig at du i din eksamensbesvarelse henviser til de kildene du har brukt.

Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene.
Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

 

Gjennomføring av eksamen

 

Nettressurs

Nettadresse

UDIR Kandidat

https://kandidat.udir.no/

UDIR id

https://id.udir.no/

UDIR pgsf

https://pgsf.udir.no/

Difi idporten

https://idporten.difi.no/

 

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Felles nasjonale nettressurser

 

Nettressurs

Nettadresse

Adobe Help Center

https://helpx.adobe.com

Allkunne

https://www.allkunne.no/

Artsdatabanken

https://www.artsdatabanken.no/

Baakoeh - Sørsamisk ordbok

http://baakoeh.oahpa.no/

Bane NOR - operativt regelverk

https://orv.banenor.no/orv/doku.php

Bane NOR - Teknisk regelverk

https://trv.banenor.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

https://www.bufdir.no/

Bioteknologirådet

http://www.bioteknologiradet.no/

Bokmålsordboka/Nynorskordboka

https://ordbok.uib.no/

Brønnøysundregisteret

https://www.brreg.no/

Duden Wörterbuch - tysk ordbok

https://www.duden.de/woerterbuch

Felleskatalogen/Veterinærkatalogen

https://www.felleskatalogen.no/

FNSambandet

https://www.fn.no/

Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/

Helfo

https://helfo.no/

Helsedirektoratet

https://helsedirektoratet.no/

ICD-10 - klassifikasjon av sykdommer

https://finnkode.ehelse.no/

Ilmainen sanakirja – finsk ordbok

https://ilmainensanakirja.fi/

IMO - International Maritime Organization

http://www.imo.org/

Islex - islandsk ordbok

https://islex.arnastofnun.is/

Kildekompasset

https://kildekompasset.no/

Kuvsje - sørsamiske læringsstier

http://kuvsje.oahpa.no/

Landbruksdirektoratet

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/

Leseverktøy

https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/

Lexico - Engelsk/spansk ordbok

https://www.lexico.com/

LEXIN - ordbok for flere språk

https://lexin.oslomet.no/

Lovdata

https://lovdata.no/

Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/

Mediebedriftenes landsforening

https://www.mediebedriftene.no/

Medietilsynet

https://www.medietilsynet.no/

Minstemme - Eidsvoll 1814

https://www.minstemme.no/

NAOB - Det norske akademis ordbok

https://www.naob.no/

Nasjonalbiblioteket

https://www.nb.no/

NDLA

https://ndla.no/

NGU - Norges geologiske undersøkelse

https://www.ngu.no/

NHI - Norsk helseinformatikk

https://nhi.no/

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

https://www.nibio.no/

NOKLUS - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser

https://www.noklus.no/

Norgeshistorie

https://www.norgeshistorie.no/

Norges bank

https://www.norges-bank.no/

Norges Lastebilforbund - ordliste

https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste

Norsk presseforbud

https://presse.no/

Norsksidene

http://norsksidene.no/web/

Norsk utenrikspolitisk institutt

https://www.nupi.no/

Olympiatoppen

https://www.olympiatoppen.no/

Power Thesaurus – engelsk ordbok

https://www.powerthesaurus.org/

Proff

https://www.proff.no/

Psykologitidsskriftet

https://psykologtidsskriftet.no/

Real Academia Española - spansk ordbok

http://dle.rae.es/?w=diccionario

Regjeringen

https://www.regjeringen.no/

Reiseliv

https://reiseliv.portfolio.no/

Rovdata

https://www.rovdata.no/

Rådet for psykisk helse

https://psykiskhelse.no/

Sanakirja - finsk ordbok

https://www.sanakirja.org/

Sanit - nordsamisk ordbok

http://sanit.oahpa.no/

Sjøfartsdirektoratet

https://www.sdir.no/

Skriveverktøy

https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/

Statens vegvesen - yrkestransport

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport

Statistisk sentralbyrå

http://ssb.no/

Store norske leksikon

https://snl.no

Stortinget

http://www.stortinget.no/no/

Tangorin - japansk ordbok

https://tangorin.com/

Tegnordboka

https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/tegnordbok.php

Utdanningsdirektoratet

https://www.udir.no

Verbix - verbbøyning for flere språk

https://verbix.com/

VigoIKS Eksamen

https://www.vigoiks.no/eksamen

Viten - Naturfagsenteret

https://www.viten.no/

W3Schools - webutvikling

https://www.w3schools.com/

WordReference - ordbok for flere språk

https://www.wordreference.com/

 

Lokale lisensbaserte nettressurser

 

Nettressurs

Nettadresse

A-tekst

https://web.retriever-info.com/services/archive.html

Ankunft 1

https://ankunft1-versjon2.cappelendamm.no/index.html

Ankunft 2

https://ankunft2-versjon2.cappelendamm.no/index.html

Aschehoug Univers

https://aunivers.lokus.no/

Brettboka

https://brettboka.no/

Campus inkrement

https://campus.inkrement.no/

Cappelen Damm undervisning

https://www.cappelendammundervisning.no/

Dokker

https://dokker.no/hello

Fagbokforlaget

https://id.eportal.fagbokforlaget.no/?epKey=v2xOKeNoZfJ0jDlg&product=ez-sso

Gyldendal

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=gyldendal_no

Lokus

https://www.lokus.no/

Næringslivsøkonomi

https://okonomivgs.portfolio.no/

Ordbok

https://www.ordnett.no/login?redirect=%2F

Samlaget

https://weitergehts.samlaget.no/

Skolestudio

https://www.skolestudio.no/hei/

Smartbok

http://www.smartbok.no/

Teaterkunnskap

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=418

Unibok

https://www.unibok.no/

Sist oppdatert 22.02.2021