Eksamen

Alle elever ved Oppdal videregående skole gjennomfører eksamen her hos oss, mens privatister i hovedsak tar eksamen i Trondheim.

Frist for oppmelding til eksamen er 15. september og 15. januar. Denne fristen er absolutt.

Har du spørsmål angående eksamen; se om du finner svaret på disse sidene, eller ta kontakt med Arne Helgetun på kontoret.

 Info muntlig eksamen vår 2021.pptx.pdf

Eksamen for elever

Du som er ordinær elev blir automatisk oppmeldt til eksamen. Det er ulike eksamensformer i ulike fag; skriftlig, muntlig eller praktisk, og kombinasjoner av disse. Hver enkelt faglærer vil gjennom året forberede deg på hvordan en eventuell eksamen vil arte seg, og du vil i mange fag oppleve å ha "prøveeksamen" en gang eller to i løpet av skoleåret.

NB! Hvis du på noen måte ikke følger ordinært løp, vil det ha konsekvenser for eksamen. Det kan f.eks. være at du var syk ved ordinær eksamen, at du har strøket til en eksamen og skal ta den på nytt eller at du har byttet programområde/programfag, og dermed må ta fag på andre tidspunkt enn resten av gruppa di. Da skjer ikke lenger oppmelding og gjennomføring automatisk, og du må kontakte Arne Helgetun på kontoret for å ordne med oppmelding.

Fristene for oppmelding er 15. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret.

 

Eksamen for privatister

Hvis du er privatist må du ordne med oppmelding til eksamen selv. Det er privatistkontoret i Sør-Trøndelag som arrangerer disse eksamene.

Når du er privatist må du selv ta rede på læreplan og hva som er pensum i faget. Videre må du gjøre deg kjent med hvilken eksamensform faget ditt har, da disse varierer. I språkfag må du melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen i samme semester, samt at du må levere litteraturliste.

Hvis du er usikker på hvordan du går fram, kan du kontakte Arne Helgetun på kontoret.

 

Sist oppdatert 19.04.2021