Eksamensveileder

Denne veilederen er laget for at du skal få viktig og nødvendig informasjon om forberedelse og gjennomføring av skriftlig eksamen våren 2024. Skolen skal gjennomgå innholdet i veilederen med elevene før eksamensperioden starter. Du er ansvarlig for å sette deg inn i innholdet i veilederen, forberede deg til, og gjennomføre eksamen i tråd med retningslinjene. Ta kontakt med eksamensansvarlig dersom du har spørsmål til innholdet eller har andre spørsmål angående eksamen. Ta kontakt med IKT-avdelingen ved skolen dersom du har spørsmål angående programvare eller andre forhold knyttet til datamaskinen din.

 Les mer: 

Eksamensveileder_informasjon til elever.pdf

Sist oppdatert 15.05.2024