Oppfølgingstjeneste

 

Oppfølgingstjenesten ved skolen ledes av OT-rådgiver Anita Bjørgen (tlf. 98 41 92 94)

Oppfølgingstjenesten skal følge opp de ungdommene som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring akkurat nå. Det kan være ungdommer som ikke har søkt, avbryter opplæring, ikke er i varig arbeid eller har tapt rett pga bortvisning eller oppsigelse av lærekontrakt. Alle blir registrert, men det er frivillig å ta imot oppfølging. 

Målet er at alle skal få tilbud om opplæring og arbeid. Tilbudene skal først og fremst føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse innenfor videregående opplæring.

   

 

Sist oppdatert 07.09.2021