Mobbing og trakassering

Verdal videregående skole skal kjennetegnes med en god opplæring og godt og trygt sosialt skolemiljø for elever og ansatte. Vi har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Vi legger stor vekt på å skape et godt skolemiljø i et trygt felleskap det det er got å være og lære. For å lykkes med dette,  må alle bidra – alle elever og alle voksne. Sammen skaper vi en skole det det er fint å være en del av. Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har det trygt og godt.

Når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, tar elevene kontakt med sin kontaklærer, faglærer, avdelingsleder eller noen fra elevtjenesten. Vi vil undersøke  hva som ligger bak elevens opplevelse, og snarest mulig ta stilling til hvilken type tiltak som skal iverksettes.

For å ivaret kravene i Opplæringsloven §9A har vi følgende rutiner:

  • Trygt og godt skolemiljø – årsplan for tilrettelegging.
  • Prosedyre ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
  • Prosedyre for inngripen og umiddelbar oppfølging når krenkende atferd mot elev(er) observeres
  • Fysisk skolemiljø – Mal for enkeltvedtak etter §9 A-7
  • Plan for involvering av elevene, råd og utvalg i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø
Sist oppdatert 16.01.2019