Branninstruks

Alle som skal oppholde seg i skolebygninger, forplikter seg til å lese og forstå skolens branninstruks. Det blir i løpet av skoleåret gjennomført to brannøvelser – en varslet og en som ikke er varslet.

GJØR DEG KJENT MED FØLGENDE:
- Rømningsveier 
- Nærmeste brannslukningsapparat og brannslange 
- Nærmeste manuelle brannmelder

HVIS BRANNALARMEN GÅR:
- Lukk alle vinduer og dører 
- Alle forlater bygningen straks, og samles på idrettsplassen 
- Heisene skal ikke benyttes


VED BRANN:

- Prøv å bekjempe ilden 
- Varsle brann ved å utløse manuell brannmelder. 
- Ring brannvesen på tlf 110 
- Alle forlater bygningen straks

Sist oppdatert 02.07.2021