Læringsmiljø - fem standarder

I vårt arbeid med klasseledelse og klassemiljøutvikling følger vi fem standarder for godt læringsmiljø.

  1. Vi starter arbeidsøkta med å være presis, forberedt og positiv
  2. Lærerne har en god innramming på timene med klare mål og tydelige avtaler
  3. Vi viser respekt for hverandre og har god arbeidsro
  4. Vi kommuniserer godt om metodevalg og organisasjonsformer
  5. Vi bidrar til at alle utvikler seg uansett faglig nivå
Sist oppdatert 08.01.2019