Kontakt

Post- og besøksadresse:

Verdal videregående skole
Stiklestad Allè 8
7654 Verdal

Fakturaadresse:

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Ref.nr.: 3291 + bestillers navn
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Organisasjonsnummer: 817 920 632

Telefon: 74 17 66 00
Send e-post til skolen

Sist oppdatert 10.04.2018