Skoleskyss - bussruter

Plan for skyss - skoleåret 2022/2023

Gratis skoleskyss
Garnes–Verdal vgs - linje 7509
Til skolen: kl. 06.57 fra Inndalen (Svejardet)
Fra skolen: kl. 15.40

Skjækerfossen–Vuku–Leirådal (fra Volen m/retur)–Stiklestad–Verdal vgs - linje 7519
Til skolen:  kl 06.20 fra Skjækerfossen, kl. 06.45 fra Vuku oppvekstsenter
Fra skolen: kl. 15.40 

Leksdal–Stiklestad–Verdal vgs - linje 7510
Til skolen: kl. 06.55 fra Tuset
Fra skolen: kl. 15.40

Utøy–Straumen–Røra–Verdal vgs - linje 7201
Til skolen: kl. 06.50 (Rv 755) (korresponderer med buss fra Leksvik)
Fra skolen: kl. 15.40 

Skogn–Levanger–Verdal vgs - linje 741
Til skolen: kl. 07.00 fra Holåsen vest, kl 07.05 fra Coop Extra Skogn, kl. 07.20 fra Levanger stasjon, bytter til linje 635. Bytter til linje 7506 på Verdal stasjon.
Fra skolen: kl. 15.40 

Trones–Verdal vgs - linje 7503
Til skolen: kl. 07.05
Fra skolen: kl. 15.40 - tar buss fra skolen til Verdal stasjon, bytter buss der til Trones.

Steinkjer skysstasjon–Verdal vgs - linje 680 
Til skolen: kl. 06.57 fra Steinkjer skysstasjon til Sulkrysset, går til Verdal stasjon og tar linje 7506/7517 til Verdal vgs.

Ikke gratis skoleskyss
Her må elevene betale, da det ikke er langt nok for gratis skoleskyss. Anbefaler AtB Mobilett, se AtB's hjemmeside under "billetter og priser". 

Brannan–Verdal vgs - linje 7504. Bytt til linje 7506 på Verdal stasjon.
Til skolen: kl. 07.25
Fra skolen: kl. 15.40 (buss merket Svejordet, linje 7509)

Forbregd/Lein - Verdal vgs - linje 7507
Til skolen: kl. 07.07 fra Lein
Fra skolen: kl. 15.40 

Merknader
Vi gjør oppmerksom på at avstand hjem-skole må være minst 6 km for at eleven skal ha krav på gratis skyss eller skysstilskott. Avstand hjem/hybel–skole måles langs korteste, framkommelige veg (inkludert gangstier/veger). 

Vedr. klassene 3YSK og 4YSK: Elevene har rett til gratis skoleskyss (i hht opplæringsloven) hjem/hybel–skolen de dagene de har undervisning. De har ikke rett til fri skoleskyss hjem/hybel–lærebedrift.

Elever som bor sør for Skogn og som reiser med tog, må vise fram skysskort til konduktør for gratis reise hjem–skole.