Skoleskyss - bussruter

skoleskyss.jpg

Plan for skyss - skoleåret 2018/19

Gratis skoleskyss

Garnes–Verdal vgs
Til skolen: kl. 06.55 fra Inna bru (Sneppabrua)
Fra skolen: kl. 15.40

Skjækerfossen–Vuku–Leirådal (fra Volen m/retur)–Stiklestad–Verdal vgs
Til skolen: kl. 06.35 Fra Skjækerfossen, kl. 07.00 fra Vuku ungdomsskole
Fra skolen: kl. 15.40 

Leksdal–Stiklestad–Verdal vgs
Til skolen: kl. 06.55 fra Tuset
Fra skolen: kl. 15.45 

Neskorsen–Straumen–Røra–Verdal vgs
Til skolen: kl. 06.45 (Rv 755)
Fra skolen: kl. 15.40 

Skogn–Levanger–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.00 fra Coop Extra Skogn, kl. 07.20 fra Levanger stasjon
Fra skolen: kl. 15.40 

Trones–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.10
Fra skolen: kl. 15.40

Steinkjer skysstasjon–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.05 fra Steinkjer skysstasjon, kl. 07.35 fra Sulkrysset 
Fra skolen: kl. 15.40, bytter buss i Sulkrysset 

 

Ikke gratis skoleskyss 

Brannan–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.30
Fra skolen: kl. 15.40 (buss merket Garnes)

Forbregd/Lein–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.10
Fra Verdal stasjon: kl. 15.52. Kan stå i busslomme ved sykehjemmet eller Holmsveet. 

 

Merknader

Vi gjør oppmerksom på at avstand hjem-skole må være minst 6 km for at eleven skal ha krav på gratis skyss eller skysstilskott. Avstand hjem/hybel–skole måles langs korteste, framkommelige veg (inkludert gangstier/veger). Elevene får rabatt ved å vise fram skolebevis.

Vedr. klassene 3BYTAF og 4BYTAF: Elevene har rett til gratis skoleskyss (i hht opplæringsloven) hjem/hybel–skolen de dagene de har undervisning. De har ikke rett til fri skoleskyss hjem/hybel–lærebedrift.

Elever som bor sør for Skogn og som reiser med tog, må vise fram skysskort til konduktør for gratis reise hjem–skole.