Skoleskyss - bussruter

skoleskyss.jpg

Følgende skoleruter blir satt opp:

  1. Garnes - Verdal vgs v/Trønder-Bilene
  2. Skjækerfossen – Vuku – Leirådal (fra Volen m/retur) – Stiklestad - Verdal vgs v/Trønder-Bilene
  3. Leksdal – Stiklestad - Verdal vgs v/ Sende Busstrafikk
  4. Neskorsen – Straumen – Røra - Verdal vgs v/Trønder-Bilene
  5. Skogn - Levanger - Verdal vgs v/Trønder-Bilene
  6. Trones v/Trønder-Bilene
  7. Steinkjer skysstasjon v/Trønderbilene

Bussene starter:
Fra Inndalen – Inna bru (Sneppabrua) - kl 06.55
Fra Skjækerfossen - kl 06.35
Fra Vuku ungdomsskole - kl 07.00
Fra Tuset, Leksdal - kl 06.55
Fra Neskorsen, Inderøy (bussen kjører Rv 755) - kl 06.45
Fra Coop Extra Skogn - kl 07.00
Fra Levanger stasjon- kl 07.20
Fra Trones - kl 07.10
Fra Steinkjer skysstasjon – kl 07.05 til Sulkrysset kl 07.30, bytte av buss kl 07.35

Fra Brannan kl 0730 og fra Forbregd/Lein kl 0710. Elevene må betale for billett på disse rutene, da det ikke er langt nok for gratis skoleskyss. Får skolerabatt ved å vise skolebevis. Elever fra Brannan tar bussen til Garnes heimover.

Bussene returnerer hver dag fra skolen  kl 1540. Sende retur kl 1545.

Elever som skal til Steinkjer tar buss fra skolen til Sulkrysset og bytter buss der.

Vi gjør oppmerksom på at avstand heim - skole må være minst 6 km for at eleven skal ha krav på gratis skyss eller skysstilskott. Avstand heim/hybel – skole måles langs korteste, framkommelige veg (inkludert gangstier/veger).

Vedr. 3BYTAF og 4BYTAF
Elever i 3BYTAF og 4BYTAF har rett til fri skoleskyss (i hht opplæringsloven) til/fra skolen de dagene de har undervisning. De har ikke rett til fri skoleskyss til/fra lærebedrift.

Elever som reiser med tog
Gjelder elever som ikke har mulighet til buss (sør for Skogn): De må vise inntaksbevis (kjøres ut fra www.vigo.no) og gyldig legitimasjon til konduktør inntil de har fått skysskort fra skolen.