Skoleskyss - bussruter

Plan for skyss - skoleåret 2019/20

Gratis skoleskyss
Garnes–Verdal vgs 
Til skolen: kl. 06.57 fra Inndalen (Svejardet)
Fra skolen: kl. 15.40

Skjækerfossen–Vuku–Leirådal (fra Volen m/retur)–Stiklestad–Verdal vgs 
Til skolen:  kl 06.29 fra Julnesberget, kl. 06.35 fra Skjækerfossen, kl. 07.00 fra Vuku ungdomsskole
Fra skolen: kl. 15.40 

Leksdal–Stiklestad–Verdal vgs
Til skolen: kl. 06.55 fra Tuset
Fra skolen: kl. 15.40

Utøy–Straumen–Røra–Verdal vgs
Til skolen: kl. 06.50 (Rv 755) (korresponderer med buss fra Leksvik)
Fra skolen: kl. 15.40 

Skogn–Levanger–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.00 fra Coop Extra Skogn, kl. 07.20 fra Levanger stasjon
Fra skolen: kl. 15.40 

Trones–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.05
Fra skolen: kl. 15.40 - tar buss fra skolen til Verdal stasjon, bytter buss der til Trones

Steinkjer skysstasjon–Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.00 fra Steinkjer skysstasjon, bytte av buss kl. 07.37 fra Sulkrysset 
Fra skolen: kl. 15.40, bytter buss i Sulkrysset 

Ikke gratis skoleskyss
Her må elevene betale, da det ikke er langt nok for gratis skoleskyss. Anbefaler AtB Mobilett, se AtB's hjemmeside under "billetter og priser". 

Brannan–Verdal vgs 
Til skolen: kl. 07.30 
Fra skolen: kl. 15.40 (buss merket Garnes)

Forbregd/Lein - Verdal vgs
Til skolen: kl. 07.10
Fra skolen: kl. 15.40 

Merknader
Vi gjør oppmerksom på at avstand hjem-skole må være minst 6 km for at eleven skal ha krav på gratis skyss eller skysstilskott. Avstand hjem/hybel–skole måles langs korteste, framkommelige veg (inkludert gangstier/veger). 

Vedr. klassene 3TAF og 4TAF: Elevene har rett til gratis skoleskyss (i hht opplæringsloven) hjem/hybel–skolen de dagene de har undervisning. De har ikke rett til fri skoleskyss hjem/hybel–lærebedrift.

Elever som bor sør for Skogn og som reiser med tog, må vise fram skysskort til konduktør for gratis reise hjem–skole.