Obligatorisk ryddetjeneste

IMG_E5185[1].JPG

Klassene ved skolen skal i løpet av skoleåret gjennomføre etter tur 1-2 ukers ryddetjeneste. Det settes opp en egen plan for dette. Hver klasse rydder i kantina/vestibyle, korridorene og utendørs i skoleanlegget.

Tillitselev og kontaktlærer organiserer ryddearbeidet, som kan foregå i løpet av friminutt eller del av fjerde undervisningstime. Ryddinga utendørs foregår i løpet av fjerde skoletime i slutten av skoleuka, da klassen som har ryddetjeneste blir fritatt for undervisning. Klassen henvender seg til renholdspersonalet og får utlevert sekker og andre hjelpemidler.

 

Hvor skal det ryddes?

  • Rydding ute gjelder også gangstien ved skolen.
  • Rydding i kantina og vestibyle, i F-bygg, B-bygg og V-bygg
  • Hvis det i løpet av uka arrangeres noe fellesmåltid for hele skolen skal klassen også delta i opprydding etter dette.

Kildesortering
Alle skal kaste avfall i tre forskjellige dunker: 
- Blå dunk for papir/papp 
- Brun dunk for organisk avfall/matrester 
- 2 containere for restavfall. 
- Stål og treavfall sorteres i hver sin container 

Sist oppdatert 02.07.2021