Fagvalg

10. klasse til Vg1:
Når du tas inn til Vg1, kan du velge mellom to matematikkvarianter (1P og 1T) og to varianter av fremmedspråk. Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen, tilbyr vi Tysk I+II (treårig løp). Har du hatt fremmedspråk, kan du velge å fortsette med dette i videregående (tysk II eller spansk II), eller du kan velge et nytt fremmedspråk (tysk I)

Valge av matematikk og fremmedspråk gjør du i Visma Inschool.

Vg1 til Vg2:
Det fins to programområder: Realfag (REA) og Språk, samfunnsfag og økonomi (SSA). Elevene på Vg1 skal velge tre programfag - alle på 140 årstimer. Disse programfagene kan enten være bare realfag, bare fag fra språk, samfunnsfag og økonomi eller en blanding. I tillegg skal elevene velge matematikk – enten 2P, R1 eller S1. R1 og S1 er programfag.  Alle må fortsette med to av programfagene i Vg3 – og disse må enten være fra REA eller SSA.

Vg2 til Vg3:
Elevene må velge tre programfag til Vg3. To av de tre programfagene må være fag som elevene har hatt i Vg2 og enten være fra REA eller fra SSA. Det tredje programfaget kan være videreføring av et fag som elevene har hatt i Vg2 eller et nytt fag. Hvis du har fremmedspråk over tre år, har du det i stedet for det tredje programfaget. 

Fagkatalog 2024-2025.pdf  

 

Sist oppdatert 14.02.2024