Fagvalg

10. klasse til Vg1:
Når du tas inn til Vg1, kan du velge mellom to matematikkvarianter (1P og 1T) og flere ulike varianter av fremmedspråk. Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen, tilbyr vi bare Tysk I+II (treårig løp). Har du hatt fremmedspråk, kan du velge å fortsette med dette i videregående (tysk II eller spansk II), eller du kan velge et nytt fremmedspråk fra grunnen av (fransk I, tysk I, spansk I).

Vg1 til Vg2:
Det fins to programområder: Realfag (REA) og Språk, samfunnsfag og økonomi (SSA). Elevene på Vg1 skal velge tre programfag - alle på 140 årstimer. Disse programfagene kan enten være bare realfag, bare fag fra språk, samfunnsfag og økonomi eller en blanding. I tillegg skal elevene velge matematikk – enten 2P, R1 eller S1. R1 og S1 er programfag.  Alle må fortsette med to av programfagene i Vg3 – og disse må enten være fra REA eller SSA.

Vg2 til Vg3:
Elevene må velge tre programfag til Vg3. To av de tre programfagene må være fag som elevene har hatt i Vg2 og enten være fra REA eller fra SSA. Det tredje programfaget kan være videreføring av et fag som elevene har hatt i Vg2 eller et nytt fag. Hvis du har fremmedspråk over tre år, har du det i stedet for det tredje programfaget.

Valg av programfag gjør du i et program som heter Blokkvalg. (se lenke under her) Du vil få utdelt brukernavn og passord av studieleder på skolen. 
Det gjennomføres først et prøvevalg. Dette valget vil ha stor betydning for sammensetting av fagblokka, for når du skal gjøre ditt endelige valg kan du bare velge ett fag i hver blokk. Det vil bli gitt klassevis informasjon om dette i januar/februar.

Nyttige lenker

Fagkatalogen

Blokkvalg

Sist oppdatert 15.01.2019