Parkering

Parkering 3.PNG

Det er parkering for elever, ansatte og besøkende på oppmerkede plasser på nord- og østsiden av skolen, samt på de oppmerkede plassene foran Verdalshallen.

  • Snuplass for bussene: Mellom kl. 07.00 og kl. 16.00 er det ikke tilltat å parkere på snuplassen foran Verdalshallen
  • Parkering for moped/ scooter og MC på oppmerkede plasser foran Verdalshallen
  • HC-parkering ved inngangen til Verdalshallen
  • Sykkelparkering i sykkelstativ ved Aulaen og Verdalshallen
Sist oppdatert 05.01.2022