Elevtjenesten

Elevtjenesten er til stede for elever, ansatte og foreldre på Verdal videregående skole. Vi skal hjelpe elever som har vansker utover det lærerne selv har mulighet til å utføre. Terskelen for å ta kontakt med en i elevtjenesten skal være lav. Hjemmesiden https://elevhjelpa.no/ skal være til hjelp slik at vi kan kontaktes på en rask og enkel måte. For å sende SMS til en ved skolens elevtjeneste må du laste ned denne nettsiden på din mobil.