OT (Oppfølgingstjenesten)

Anders Nielsen arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Anders kontakter deg hvis du

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten

Du kan også kontakte Anders hvis du vil ha hjelp til noen av de punktene som står overfor.

Sist oppdatert 04.11.2022