Miljøveileder

Geir Olsen og Liv Inger Eklo Hynne er miljøveiledere ved skolen.

Geir og Liv Inger kan hjelpe deg når du har vansker på skolen, hjemme eller på fritiden. De er tilstede for deg hvis det blir for vanskelig å prate med lærer eller andre ansatte på skolen. Foreldre og ansatte kan også ta kontakt med Geir og Liv Inger for en samtale og avklaringer. 

Til stede: Alle dager fra kl. 08.0015.30. Har kontor i gangen på venstre side av hovedinngangen.

Sist oppdatert 10.08.2021