Spes.ped.koordinator

Inger Walleraunet og Tone Marie Stavrum har som hovedoppgave å tilrettelegge for spesialundervisningen på skolen. Hvis du er usikker på om du har krav på spesialundervisning eller mener at spesialundervisningen ikke fungerer, så er Inger rette person å prate med.

Til stede: Alle dager fra kl. 08.0015.30. Inger har kontor i samme gangen som administrasjonen.

Sist oppdatert 10.08.2021