PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT kan hjelpe deg dersom du lurer på om du har fag- eller lærevansker, opplever at læringsmiljøet er utfordrende eller har psykiske utfordringer som påvirker skolehverdagen din. PPT utreder og foretar sakkyndige vurderinger der det er behov for det.

Kjersti Steinsli er pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Kjersti har kontor i samme gangen som administrasjonen.

Sist oppdatert 04.11.2022