Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Engelsk oversettelse av vitnemål kan også bestilles her.

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon som skal oversendes til Samordna opptak innen fristen 15.april, er torsdag 11.april.

Informasjon om priser på utskrift av dokumentasjon

Beløpet kan betales via Vipps nr. 124057 eller til konto 8601 76 75178.

Hva slags dokumentasjon trenger du?
Sist oppdatert 27.06.2019