Skolestart

SKOLESTART 2019

Første skoledag er torsdag 15. august 2019 kl. 08.00–13.00
Alle som starter 1. år (Vg1) møter i skolens aula kl. 08.00.
Alle som starter 2. 3. og 4. år (Vg2, Vg3 og 4TAF) møter i skolens aula kl. 09.00.

Programmet for første skoledag er under planlegging. Innholdet vil handle om:

  • Felles samling kl. 08.00 og 09.00. Rektor ønsker velkommen og gir informasjon som gjelder alle.
  • Møte klassen og kontaktlærer – bli kjent.
  • Felles lunsj.
  • Informasjon om skoleåret til Vg1 - elevene og kontaktlærerne kl. 12.30–13.00 i aulaen.
  • Informasjon om skoleåret til Vg2 og Vg3 – elevene og kontaktlærerne kl. 10.15–10.45 i aulaen.
  • Utlevering av lærebøker for Vg3 og 4TAF.

Tirsdag 3. september (kveld) inviterer vi til foreldremøte for Vg1 og Vg2.

Vel møtt til en god skolestart!

Vennlig hilsen
Harald Morten Steen
rektor

Sist oppdatert 29.07.2019