Skolestart

SKOLESTART 2020

Velkommen til nytt skoleår ved Verdal videregående skole.
Du finner spesiell informasjon om utdanningsprogram, skoleruta, skoleskyss og stipend lån i menyen til høyre (eller nederst i saken om du leser på mobil).

Åpningstider i sommer
Skolen er stengt i uke 29, 30 og 31.

Inntak
Inntaket foregår via Inntakskontoret i fylkeskommunen. Kontaktinfo finner du her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/inntak-videregaende-opplaring/kontakt/

1. gangs inntak er ca. 10. juli med svarfrist 17. juli.
2. gangs inntak er ca. 7. august med svarfrist 11. august.

Fra og med 10. august kan skolen kontaktes direkte om inntak.

Oppmøte første skoledag.
Første skoledag for elever er mandag 17. august.
På grunn av krav om smittevern vil skolestarten organiseres litt annerledes enn tidligere år. Mer om dette, og tid og sted for oppmøte kommer i starten av august.

Programmet for første skoledag er under planlegging. Innholdet vil handle om møte med klassen og kontaktlærer – bli kjent og felles lunsj.

Tirsdag 1. september (kveld) inviterer vi til foreldremøte for Vg1 og Vg2.

Vel møtt til en god skolestart!

Harald Morten Steen
rektor
Sist oppdatert 08.07.2020