Skolestart

SKOLESTART 2018

Første skoledag er torsdag 16. august 2018 kl 08.00 - 13.00
Alle som starter 1. år (Vg1) møter i skolens aula kl 08.00.
Alle som starter 2. 3. og 4. år (Vg2, Vg3 og 4TAF) møter i skolens aula kl 09.00.

Programmet for første skoledag er under planlegging. Innholdet vil handle om:

  • Felles samling kl 08.00 og 09.00. Rektor ønsker velkommen og gir informasjon som gjelder alle.
  • Møte klassen og kontaktlærer - bli kjent.
  • Felles lunsj.
  • Informasjon om skoleåret til Vg1 - elevene og kontaktlærerne kl 12.30 - 13.00 i aulaen.
  • Informasjon om skoleåret til Vg2 - og Vg3 - elevene og kontaktlærerne kl 10.15 - 10.45 i aula.
  • Utlevering av lærebøker for Vg3 og 4TAF.

3. september (kveld) inviterer vi til foreldremøte for Vg1 og Vg2.

Vel møtt til en god skolestart!

Vennlig hilsen
Harald Morten Steen
rektor

Sist oppdatert 18.06.2018