Skolestart

Skolen med flagg2.jpg

Velkommen til nytt skoleår ved Verdal videregående skole.

Nytt skoleår starter torsdag 18. august.

Informasjon til elever og foreldre/foresatte - skolestart 2022-2023

Du finner spesiell informasjon om utdanningsprogram, skoleruta, skoleskyss og stipend/lån i menyen til høyre (eller nederst i saken om du leser på mobil).

Inntak
Inntaket foregår via Inntakskontoret i fylkeskommunen. Kontaktinfo finner du her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/inntak-videregaende-opplaring/kontakt/

Oppmøte første skoledag
Første skoledag for elever er torsdag 18. august.

Kl. 08.00: VG1-elevene studiespesialisering, idrett, helse- og oppvekst med studiekompetanse og språkklassen og kontaktlærere møter i Aulaen
Kl. 08.30: VG1-elevene yrkesfag, yrkes- og studiekompetanse (YSK) og kontaktlærere møter i Aulaen
Kl. 09.00: VG3-elevene studiespesialisering, idrett, helse- og oppvekst med studiekompetanse, 4YSK og kontaktlærere møter i Aulaen
Kl. 09.30: VG2-elevene yrkesfag, 2YSK og kontaktlærere møter i Aulaen
Kl. 10.00: VG2-elevene studiespesialisering, idrett, helse- og oppvekst med studiekompetanse, 3YSK og kontaktlærere møter i Aulaen

Klassevise opplegg for alle klassene før og etter matpausen.

Kl. 11.30 – 12.15: Matpause (Vi serverer lunsj til alle elever og ansatte).

Utdeling av lærebøker:
Kl. 09.20 – 10.00 for 3STA
Kl. 10.00 - 10.45 for 3STB/4YSK
Kl. 10.45 - 11.30 for 3IDA
Kl. 11.30 - 12.15 for 3HOS
Kl. 12.15 - 13.00 for 3PBA 

Torsdag 1. september (ettermiddag) inviterer vi til foreldremøte for Vg1 og Vg2.

Vel møtt til en god skolestart!

Bjørn Sivert Woll
rektor

Sist oppdatert 05.08.2022