Skolens historie

Verdal videregående skole har 530 elever fordelt på  6 programområder. I tillegg er vi regionskole for voksenopplæring, og har et opplæringstilbud for ca. 130 voksne. Skolen har 130 ansatte, og er en av Verdals største arbeidsplasser. Skolen har et verdigrunnlag som all opplæring og aktivitet er forankret i: Sammen om læring og utvikling.

I november 1975 vedtok Fylkestinget at det skulle etableres videregående skole i Verdal. Integreringstanken sto sentralt allerede i planleggingsarbeidet: Å forene yrkesskolekulturen og gymnaskulturen i nybyggene i Verdal.  
1. august året etter var skolen et faktum - med undervisningslokaler i gamle Vinne skole, og verkstedlokaler i Verdal Bedehus. Alt mens man ventet på første byggetrinn i Stiklestad Alle 8 skulle stå ferdig. Det gjorde det i 1978. Fra den spede begynnelsen og fram til i dag, har skolen økt i elevtall fra 130, via omlag 800 midt på 80-tallet og til 530 for skoleåret 2018/2019.  

Vi har bygget ut og hevet standarden etterhvert som tiden har satt sine krav til det. Høsten 2010 kunne vi ønske elever og lærere velkommen til nye, flotte lokaler.  Verdal videregående skole har vært igjennom flere "løft" i forhold til skolereformer og andre retningslinjer innen undervisning og opplæring. 

I perioden 2019 - 2020 skal vi planlegge og prosjektere en oppgradering og nyutvikling av hele skoleanlegget, og vi ser fram til å kunne ønske velkommen til nytt skoleanlegg i 2023.

 

Sist oppdatert 29.07.2019