Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2022-2023

Verdal videregående skole har følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2022-2023:

  • Tirsdag 20. september: Informasjonsmøte på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn.
  • Tirsdag 9. og onsdag 10. november: Hospiteringsdager 10. trinn
  • Tirsdag 22. mars: Hospiteringsdag 9. trinn

Hospitering 10. klasse 8. og 9. november 2022
Velkommen til hospitering for årets 10. klassinger.

Årets hospitering for 10. klasse foregår slik at alle elevene velger to utdanningsprogram som de vil besøke - en dag på det ene utdanningsprogrammet og neste dag på det andre utdanningsprogrammet.

Vi starter begge dager kl. 08.15 med en samling i skolen Aula.
Deretter vil elevene bli med til det utdanningsprogrammet de har valgt for dagen.
Skoledagen avsluttes kl. 15.15.

Verdal Kommune/ungdomskolen ordner skoleskyss til de elevene som er avhengig av dette.

  • På yrkesfaglige utdanningsprogram vil elevene få låne klær, utstyr og sko der det er nødvendig.
  • Elever som hospiterer på idrettsfag, må ta med treningstøy både for å være ute og innendørs. Fotballsko må tas med for de som ønsker aktiviteter med fotball.

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:
Gro Nedberg Grønlid, e-post: grogr@trondelagfylke.no  
Anderse Nielsen, e-post: andnie@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 04.11.2022