Bygg- og anleggsteknikk

Bygg

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
  • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

 • Første år

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  Vil du være med på å skape og ta vare på samfunnets verdier?
  Ønsker du å sette synlig spor etter deg ved flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg?

  Med en fagutdannelse innen bygg- og anleggsteknikk har du mange yrkes- og karrieremuligheter. Din fagkunnskap vil være attraktiv lokalt, nasjonalt og globalt. Bygg- og anleggsteknikk kan brukes som et springbrett inn i høyere utdanning.

  Etter vg1 kan du på Verdal videregående skole velge mellom disse vg2 tilbudene. I tillegg finnes det ulike muligheter med kryssløp, landslinjer eller opplæring i bedrift, etter fullført vg1.

 • Andre år

  Vg2 Byggteknikk

  Byggteknikk gir deg en opplæring innen muring, betong, stillas og tømring. Her kan du lære om krav og utførsel av nybygg, ombygging, vedlikehold og arbeid i høyden. Opplæringen legger vekt på praktiske arbeidsoppgaver, og samarbeider med lokalt næringsliv.

  Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk

  Klima,- energi- og miljøteknikk gir deg en opplæring innen rørlegging, taktekking og blikkenslagerarbeid. Her kan du blant annet lære om å tette bygg mot vær og vind, sørge for et godt inneklima og lavt energiforbruk. Opplæringen legger vekt på praktiske arbeidsoppgaver, og samarbeider med lokalt næringsliv.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no