Hvilke fag kan du velge ?

På Vg2 og Vg3 er det totalt sett færre timer med fellesfag, og du må velge programfag for å dekke alle uketimene du skal ha i løpet av et skoleår. Vi har et bredt utvalg av programfag på Byåsen og du kan velge fag innen programområdet for språk, samfunnsfag og økonomifag, eller programområdet for realfag. Det er også mulig å kombinere fag fra disse programområdene, så lenge du fordyper deg i to av programfagene over to år (20 t innen samme programområde). Dette er et krav for å få godkjent vitnemål på ST. Vil tilbyr også fag hentet fra andre utdanningsprogram som du kan kombinere dine fordypningsfag med. Disse fagene er hentet fra Idrettsfag og Medier- og kommunikasjon. Det vil også være mulig å ta noen programfag via Nettskolen i Trøndelag (digital undervisning).

Du kan velge mellom følgende programfag:



Sist oppdatert 18.11.2021