Studiespesialisering med toppidrett

toppidrett.jpg

Studiespesialisering med toppidrett kan være et godt alternativ for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige ferdigheter uten at du ønsker å søke idrettsfag. Med studiespesialisering med toppidrett har du muligheten til å kombinere ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse.

Studiespesialisering med toppidrett

Studiespesialisering med toppidrett kan være et godt alternativ for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige ferdigheter uten at du ønsker å søke utdanningsprogram for idrettsfag. Med studiespesialisering med toppidrett har du muligheten til å kombinere ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse.

Innhold og organisering

Som Vg1-elev på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Byåsen videregående skole kan du velge toppidrett 1 som tilleggsfag på Vg1.  

Toppidrett 1 er et fag som er hentet fra utdanningsprogram for idrettsfag. Faget har 5 uketimer. Basistrening, treningsplanlegging og ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett er hovedområdene.

Læreplanmålene i faget finner du på:
https://www.udir.no/kl06/IDR5-01/Hele/Komplett_visning (gjeldende til 01.08.21)

https://www.udir.no/lk20/idr05-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv283 (gjeldende fra 01.08.21)

Faget har standpunktkarakter. Du kan bli trukket ut til muntligpraktisk eksamen.

Toppidrettselevene er normalt også med på å arrangere interne skolecuper og deltar innenfor sine idretter på skolelagene til Byåsen vdg skole.

Av de 5 uketimene i faget er 3 timer timeplanlagt på skolen – 2 timer basistrening og 1 time teori. De siste 2 uketimene disponerer eleven til ferdighetsutvikling i sin spesialidrett, i egen klubb, med oppfølging og tett samarbeid mellom faglærer og klubbens trener.

Fotball

For dere som er fotballspillere har vi et samarbeid med Byåsen Toppfotball i form av lån av bane og utstyr på Dalgård, i tillegg har vi en aktiv spiller på StjørdalsBlink som instruktør. Dere har to timer ferdighetsutvikling i skoletida med obligatorisk oppmøte.

Vi har et samarbeid med Sverresborg Hoops i basket. Vi har trener fra klubben som har ferdighetsutvikling to timer i uka i skoletida. Obligatorisk oppmøte.

På nåværende tidspunkt prøver vi også å få til et organisert tilbud for håndballspillere i skoletida.

Det er en forutsetning at du er aktiv idrettsutøver og at du har medlemskap i et idrettslag / klubb. Du trenger ikke være toppidrettsutøver.

Vi har normalt inntil 30 elevplasser i faget.

Vi tilbyr toppidrett 2 på Vg2. Toppidrett 2 er delvis sammenslått med toppidrett 1 i deler av opplæringen. Særlig gjelder dette praksisøktene innenfor de ulike særidrettene i skoletida.

Informasjon om toppidrett 2 får elevene i forbindelse med valg av programfag mellom Vg1 og Vg2.

 

Studiespesialisering med toppidrett eller grønn innovasjon ved Byåsen vgs har ikke egen innsøkingskode. Du må gå inn i Vigo og:

  1. Søke på studiespesialiserende utdanningsprogram
  2. Hake av for toppidrett eller grønn innovasjon som tilleggstilbud (trinn 7) i menyen.

Har du spørsmål til innsøkingen eller usikker på om du har gjort det riktig, ikke nøl med å ta kontakt med oss.Sist oppdatert 11.01.2021