Toppidrett som tilleggsfag

ST_toppidrett_1.jpg

Ønsker du å utvikle dine ferdigheterinnen din spesialidrett og samtidig ha muligheten til å oppnå spesiell studiekompetanse? Som Vg1-elev på studiespesialising ved Byåsen videregående skole kan du velge toppidrett 1 som tilleggsfag. 

Det er en forutsetning at du er aktiv idrettsutøver og at du har medlemskap i et idrettslag / klubb for å ta faget. Du trenger ikke være toppidrettsutøver. 

Læreplanmålene i faget finner du her:  
https://www.udir.no/lk20/idr05-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv283 
Faget har standpunktkarakter og du kan bli trukket ut til muntligpraktisk eksamen. 

Toppidrettselevene er med på å arrangere interne skolecuper og deltar normalt på skolelagene til Byåsen vdg skole i sine idretter.  

Organisering av tilbudet 

Det varierer fra år til år hvor mange elever som får tilbud om faget. Vi organiserer ikke nødvendigvis elevene som velger tilleggstilbudet i toppidrett i samme klasse.  

3 av 5 uketimer er timeplanlagt på skolen – 2 timer basistrening og 1 time teori. De siste 2 uketimene er ei praksisøkt i din spesialidrett – enten organisert på skolen (fotball, håndball og basketball) eller i egen klubb.  

Fotball 

Vi samarbeider med Byåsen Toppfotball gjennom lån av bane og utstyr på Dalgård. Vi har en aktiv fotballspiller på StjørdalsBlink som trener. Det er to timer ferdighetsutvikling i skoletida med obligatorisk oppmøte. 

Håndball / basket 

Vi har per nå et organisert opplegg 2 timer i uka på skolen lagt opp av ulike instruktører.   

Toppidrett 2 

Vi tilbyr toppidrett 2 på Vg2 ST. Toppidrett 2 er delvis samorganisert med toppidrett 1 i deler av opplæringen. Særlig gjelder dette praksisøktene i særidrettene i skoletida, men også enkelte basistreningsøkter.  

Toppidrett 2 kan velges som ett av tre programfag (i tillegg til matematikk) på Vg2.  


Toppidrettsfagene er hentet fra utdanningsprogram for idrettsfag og er ikke godkjent som fordypningsfag på studiespesialisering, kun som valgfritt programfag.

 Sist oppdatert 18.11.2021