Studiespesialisering med toppidrett

toppidrett.jpg

Studiespesialisering med toppidrett kan være et godt alternativ for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige ferdigheter uten at du ønsker å søke idrettsfag. Med studiespesialisering med toppidrett har du muligheten til å kombinere ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse.

Innhold og organisering

Som Vg1-elev på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Byåsen videregående skole kan du velge toppidrett 1 som tilleggsfag på Vg1.  

Toppidrett 1 er et fag som er hentet fra utdanningsprogram for idrettsfag. Faget har 5 uketimer. Basistrening, treningsplanlegging og ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett er hovedområdene. Læreplanmålene i faget finner du på 

https://www.udir.no/kl06/IDR5-01/Hele/Komplett_visning

Faget har standpunktkarakter. Du kan bli trukket ut til muntligpraktisk eksamen.

Toppidrettselevene er normalt også med på å arrangere interne skolecuper og deltar innenfor sine idretter på skolelagene til Byåsen vdg skole.

Av de 5 uketimene i faget er 3 timer timeplanlagt på skolen – 2 timer basistrening og 1 time teori. De siste 2 uketimene disponerer eleven til ferdighetsutvikling i sin spesialidrett, i egen klubb, med oppfølging og tett samarbeid mellom faglærer og klubbens trener. For dere som har fotball og basketball som spesialidrett har vi per i dag et samarbeid med Byåsen Toppfotball og Sverresborg Hoopers. Trenere fra disse klubbene har to timer ferdighetsutvikling i skoletida der det er obligatorisk oppmøte for dere som har toppidrett som tilleggsfag. Samarbeidet med Byåsen Toppfotball inngår i deres Akademisatsing.

Det er en forutsetning at du er aktiv idrettsutøver og at du har medlemskap i et idrettslag / klubb. Du trenger ikke være toppidrettsutøver.

Vi har normalt inntil 30 elevplasser i faget. De elevene som søker tilbudet vil normalt bli plassert i samme klasse (forutsetter 30 elevplasser).

Vi tilbyr toppidrett 2 på Vg2.

Fasiliteter

Vi har gode treningsfasiliteter på og i nærheten av skolen. Vi har en velutstyrt gymsal, 3T på skolen og tilgang til flere idrettsanlegg i gangavstand fra skolen.

Hvordan søke tilbudet?

Studiespesialisering med toppidrett ved Byåsen vdg skole har ikke egen innsøkingskode. Du må gå inn i Vigo og:

  1. Søke på studiespesialiserende utdanningsprogram
  2. Hake av for toppidrett som tilleggstilbud (trinn 7) i menyen.
Sist oppdatert 12.02.2019