Studiespesialisering

VELKOMMEN TIL STUDIESPESIALISERING (ST)


På avdeling for ST har vi 5 paralleller på alle tre trinn og vi utgjør dermed nesten halvparten av elevene ved skolen. ST ledes av tre avdelingsledere, som har et spesielt ansvar for elevene på hvert sitt trinn; Mariëlle Malmo på vg1, Christian Bauer på vg2 og Elin Andersstuen på vg3.

Du som har begynt, eller tenker på å begynne på ST, starter på et 3-årig løp som fører frem til studiekompetanse. Det gir deg det beste utgangspunktet for utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Alle får generell studiekompetanse men kan få spesiell studiekompetanse. Å ta spesielle fag eller fagkombinasjoner innen realfag. Spesiell studeikompetanse kreves for å komme inn på enkelte studier.

På Byåsen tilbyr vi en god bredde av programfag du kan fordype deg i på vg2 og vg3.

Fellesfag

Det første året, vg1, består av kun fellesfag. Mange av disse fagene er avsluttende fag (standpunktkarakterer) og karakterene du oppnår til våren blir stående på vitnemålet. Dette gjelder for fagene engelsk, matematikk (1P eller 1T), geografi, samfunnsfag og naturfag.

I tillegg til disse fagene, har du såkalte gjennomgående fag, som du har over flere år før du får standpunktkarakterer på enten vg2 eller vg3. Dette gjelder 2. fremmedspråk og norsk. Under følger en skjematisk oversikt over avsluttende og gjennomgående fag for alle tre trinn. Oversikten viser timer per uke fordelt per skoleår:

 

Har du et nivå I fremmedspråk på vitnemålet fra ungdomsskolen? Da fortsetter du med nivå II i samme språk hos oss, og avslutter faget etter vg2. Tilbyr vi ikke nivå II i samme språk som du hadde på ungdomsskolen, bytter du til det språket vi tilbyr på nivå I. Det kan variere mellom spansk I eller tysk I. Du avslutter også da faget etter vg2.

Har du ikke et 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen får du tilbud om å starte på et nivå I språk. Det betyr at du må ha faget i tre år for å få godkjent vitnemål.

Av språk på nivå II tilbyr vi tysk II, fransk II og spansk II (med forbehold om elevenes fagvalg fra ungdomsskolen og sammensetning av søkere til Byåsen vgs).

Har du et annet morsmål enn norsk, engelsk, samisk, dansk og svensk, kan du ta privatisteksamen i morsmålet ditt og erstatte 2. fremmedspråk med det når karakterene foreligger. Du må bestå både en muntlig og en skriftlig eksamen i ditt morsmål. Vi har et eget informasjonsmøte om dette ved skolestart.

På vg3 kan du velge et nivå III - språk som fordypningsfag. Du kan velge mellom tysk III, fransk III eller spansk III. Normalt foregår denne undervisningen via Nettskolen i Trøndelag. Enkelte år tilbyr vi spanks III på skolen, forutsatt at mange nok elever velger faget.

2. Fremmedspråk nivå III gir et språkpoeng.

Når du starter på vg1 må du velge et av to mulige matematikkfag; 1P (praktisk-) eller 1T (teoretisk matematikk).

P står for «praktisk». Du lærer å løse matematikkoppgaver som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner fra dagliglivet og fra samfunns- og arbeidsliv. Du lærer å tolke og bruke formler, om prosentregning og om matematisk modellering. Matematikk 1P passer for deg som vet at du ikke ønsker å fordype deg i matematikk eller ta realfag senere.

T står for «teoretisk». Du lærer om algoritmisk tenkning, å sette opp formler, løse likninger, om algebra og arealberegning. Du bør velge matematikk 1T på Vg1, dersom:

  •  du skal ta Vg2 og Vg3 realfag
  •  du planlegger å velge matematikk R1 eller matematikk som programfag.

Velger du likevel matematikk 1P på Vg1, må du selv ta ansvaret for å ha tilstrekkelig kompetanse for å gå videre med realfag på Vg2 og Vg3.

Vi kartlegger alle elevene i matematikk ila oppstartsukene på vg1, så du vil få råd og veiledning i forhold til hvilket fag du bør velge dersom du er usikker.

I alle studieforberedende utdanningsprogram er matematikk obligatorisk på Vg2. Du må enten velge matematikk som fellesfag (matematikk 2P) eller som programfag (matematikk R1 eller matematikk S1).

Fellesfaget matematikk 2P har et omfang på 84 timer (3 undervisningstimer i uken), og faget passer for deg som ønsker å avslutte matematikk etter Vg2.

Matematikk som programfag har et omfang på 140 timer (5 undervisningstimer i uken), og du velger mellom matematikk R1 eller matematikk S1. Dersom du ønsker å studere for eksempel realfag eller økonomi senere, bør du velge matematikk som programfag.

Matematikk som programfag – R eller S?

Du bør velge matematikk for realfag dersom du ønsker å ta høyere utdanning innen realfag eller teknologi.
En del studier innen informatikk, realfag og natur- og miljøfag krever matematikk R2.
Med matematikk S1 og S2 kvalifiserer du til enkelte realfaglige og økonomistudier.

For elever som begynner på VG2 fra og med skoleår 2021/ 2022 gjelder det at matematikk R1+R2 og S1+S2 også kan velges som fordypningsfag i språk, samfunnsfag og økonomi.

Erstatning for fellesfaget matematikk 2P


Velger du matematikk som programfag, skal du ikke ha 84 timer matematikk 2P som fellesfag (3 undervisningstimer i uken). Det innebærer at du må erstatte fellesfaget matematikk 2P med et valgfritt programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram. De valgfrie programfagene fra studieforberedende utdanningsprogram har 5 undervisningstimer i uken, og du får dermed «overtimer».

 

Programfagtilbudet på ST

Under fanen fellesfag ser du hvilke gjennomgående fag du har på studiespesialisering. På vg2 og vg3 er det totalt sett færre timer med fellesfag, og du må velge programfag for å dekke alle uketimene du skal ha i løpet av et skoleår. Vi har et bredt utvalg av programfag på Byåsen og du kan velge programfag innen programområdet for språk, samfunnsfag og økonomifag, eller programområdet for realfag. Det er også mulig å kombinere fag fra disse programområdene, så lenge du fordyper deg i to av programfagene over to år (20 t/u innen samme programområde). Dette er et krav for å få godkjent vitnemål. Se «blokkskjema» (dir.lenke) for mer informasjon.

For elever som begynner på VG2 fra og med skoleår 2021/ 2022 gjelder det at matematikk R1+R2 og S1+S2 også kan velges som fordypningsfag i språk, samfunnsfag og økonomi.

I tillegg til fagene vi tilbyr på skolen er det mulig å velge fag fra Trøndelag Nettskole. For oversikt over deres tilbud, se nettskolens egne nettsider.

For å få vitnemål må du ha fullført, og bestått, et treårig opplæringsløp som gir generell eller spesiell studiekompetanse.

For å få studiekompetanse må du oppfylle:

  1. Omfangskravet – 90 uketimer fordelt over tre skoleår
  2. Fordypningskravet – minimum to programfag innenfor samme programområdet over to skoleår

Spesiell studiekompetanse krever ulike fagkombinasjoner innen realfag og er knyttet til inntak på enkelte studier.

 

Blokkskjema vg2 og vg3

Før oppstart på VG2 må alle elevene velge ett matematikkfag og tre programfag. Du velger et fag i hver blokk. To av fagene må du fortsette med på VG3 – disse må være innen samme programområde for å få godkjent fordypning og gyldig vitnemål. Det tredje programfaget kan du også fortsette med på VG3, eller du kan erstatte det med et nytt programfag.
Toppidrett er hentet fra utdanningsprogram for Idrettsfag og gir ikke godkjent fordypning. Har du imidlertid Toppidrett1 på VG1 kan du slippe det tredje programfaget på VG3, siden du allerede har fem timer for mye med deg fra første skoleår.

For elever som begynner på VG2 fra og med skoleår 2021/ 2022 gjelder det at matematikk R1+R2 og S1+S2 også kan velges som fordypningsfag i språk, samfunnsfag og økonomi.

Det må være mange nok elever som velger et fag for at vi starter det opp. Er det mange elever som velger et bestemt fag vil vi vurdere å opprette to faggrupper, dersom vi har tilstrekkelig med lærerressurser i faget. Elevenes fagvalg er med på å påvirke endelig fagtilbud for hvert skoleår.

 

*Fagene merket med stjerne, såkalte «stjernefag», kan man ta på vg3 selv om man ikke har hatt faget på vg2. Som et eksempel kan du ta biologi2 på VG3 uten å ha hatt biologi1 på VG2 da disse fagene ikke nødvendigvis bygger på hverandre, men tar for seg ulike deler av faget.

Informasjon om programfagvalg

Studiespesialisering med Grønn innovasjon

“Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.”
(Overordnet del av læreplan pkt 2.5.3)

Grønn innovasjon

 Struktur Grønn Innovasjon

Linjen er fortsatt under utvikling men vi holder våre hjemmesider fortløpende oppdatert. Har du spørsmål i forbindelse med denne linja, kontakt prosjektleder Christian Bauer via e-post: chrba@trondelagfylke.no eller via tlf.: 74 17 60 86.

Linjen starter opp hvis det blir mange nok søkere høsten 2021. Vi har 30 elevplasser.

 

 

Studiespesialisering med toppidrett

Studiespesialisering med toppidrett kan være et godt alternativ for deg som ønsker å utvikle dine idrettslige ferdigheter uten at du ønsker å søke utdanningsprogram for idrettsfag. Med studiespesialisering med toppidrett har du muligheten til å kombinere ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse.

Innhold og organisering

Som Vg1-elev på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Byåsen videregående skole kan du velge toppidrett 1 som tilleggsfag på Vg1.  

Toppidrett 1 er et fag som er hentet fra utdanningsprogram for idrettsfag. Faget har 5 uketimer. Basistrening, treningsplanlegging og ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett er hovedområdene.

Læreplanmålene i faget finner du på:
https://www.udir.no/kl06/IDR5-01/Hele/Komplett_visning (gjeldende til 01.08.21)

https://www.udir.no/lk20/idr05-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv283 (gjeldende fra 01.08.21)

Faget har standpunktkarakter. Du kan bli trukket ut til muntligpraktisk eksamen.

Toppidrettselevene er normalt også med på å arrangere interne skolecuper og deltar innenfor sine idretter på skolelagene til Byåsen vdg skole.

Av de 5 uketimene i faget er 3 timer timeplanlagt på skolen – 2 timer basistrening og 1 time teori. De siste 2 uketimene disponerer eleven til ferdighetsutvikling i sin spesialidrett, i egen klubb, med oppfølging og tett samarbeid mellom faglærer og klubbens trener.

Fotball

For dere som er fotballspillere har vi et samarbeid med Byåsen Toppfotball i form av lån av bane og utstyr på Dalgård, i tillegg har vi en aktiv spiller på StjørdalsBlink som instruktør. Dere har to timer ferdighetsutvikling i skoletida med obligatorisk oppmøte.

Vi har et samarbeid med Sverresborg Hoops i basket. Vi har trener fra klubben som har ferdighetsutvikling to timer i uka i skoletida. Obligatorisk oppmøte.

På nåværende tidspunkt prøver vi også å få til et organisert tilbud for håndballspillere i skoletida.

Det er en forutsetning at du er aktiv idrettsutøver og at du har medlemskap i et idrettslag / klubb. Du trenger ikke være toppidrettsutøver.

Vi har normalt inntil 30 elevplasser i faget.

Vi tilbyr toppidrett 2 på Vg2. Toppidrett 2 er delvis sammenslått med toppidrett 1 i deler av opplæringen. Særlig gjelder dette praksisøktene innenfor de ulike særidrettene i skoletida.

Informasjon om toppidrett 2 får elevene i forbindelse med valg av programfag mellom Vg1 og Vg2.

 

Studiespesialisering med toppidrett eller grønn innovasjon ved Byåsen vgs har ikke egen innsøkingskode. Du må gå inn i Vigo og:

  1. Søke på studiespesialiserende utdanningsprogram
  2. Hake av for toppidrett eller grønn innovasjon som tilleggstilbud (trinn 7) i menyen.

Har du spørsmål til innsøkingen eller usikker på om du har gjort det riktig, ikke nøl med å ta kontakt med oss.