Til foresatte og elever

DJI_0033.JPG

Vi går mot slutten av et skoleår sterkt preget av Covid-19 og smitteverntiltak. Den siste tiden har vært ekstra krevende i Midtre Gauldal. Vi er likevel fornøyd med seriøsiteten i læringsarbeidet elevene har vist og viser.

Mye tyder på at elever og faglærere i fellesskap har funnet fram til gode måter å løse de fleste utfordringene på. Selv om det er mange mennesker hver dag ved GSK, har smitteverntiltakene ved skolen stort sett blitt fulgt opp i det daglige samværet. Med skolen på rødt smittevernnivå i disse dager, håper vi den aktuelle koronasituasjonen kommer under kontroll. Det er grunn til å takke elever og ansatte for at vi lenge har lyktes godt med de strategiske tiltakene for å hindre videre smitte.

I all hovedsak klarer elever og faglærere i fellesskap å skape en positiv samarbeidskultur. Når vi nå går inn i den siste utfordrende perioden med hardt arbeid for våre avgangselever, er det viktig å gjøre alt vi kan for å skape gode opplevelser rundt det som skal være en positiv og glad tid for ungdommene.  Samtidig må vi hjelpe elevene våre til å prestere best mulig ut fra egne forutsetninger og egen innsats.

For at avgangselevene på skolen vår skal få ut sitt aller beste, ber vi om en ekstra felles innsats nå i siste fase. Vi vet at dere foresatte er viktige i denne tiden. Både forskning og erfaring viser at når foresatte bryr seg om ungdommenes læringsarbeid, blir det de beste resultatene hos eleven. Vi oppfordrer derfor til at dere hjelper elevene med å holde fokus på skolen og det faglige arbeidet. Vi vet at fastsetting av standpunktkarakterer og resultatene av muntlig eksamen avhenger av at elevene står løpet ut. Dette foregår samtidig som ungdommene skal delta i russefeiring på fritida. Derfor håper vi at vi i samarbeid med dere hjemme kan skape de beste rammene for den innsatsen som kreves mot slutten av tolv og tretten års skolegang.

Russefeiringen, uansett i hvilken form den kommer til å arte seg nå i vår, vil bli utfordrende helsemessig. Det vil være viktig å unngå sykdom eller smitte i løpet av russetiden. Vi håper at vi sammen med dere foresatte kan følge opp elevene ved skolen, slik at de unngår å bli syke. Da vil elevene ved Gauldal videregående skole få godkjent vitnemål, slik at videre utdanning kan starte opp uten unødig opphold. Akkurat nå er dette skolens viktigste oppgave og mål.

Som skole takker vi for innsatsen så langt og satser på et godt samarbeid i en avgjørende tid for elevene våre.

Rektor

Sist oppdatert 27.04.2021