ABC for god psykisk helse

abc_psyk_helse_forside_3.png

En nasjonal storsatsing på psykisk helse skal prøves ut i Trøndelag i 2024. På Trøndelagsmøtet 12. januar lanserte helseminister Ingvild Kjerkol folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse som etter hvert skal rulles ut over hele landet. Psykisk uhelse koster samfunnet 330 milliarder i året.

Unge voksne særlig utsatt

Grunnleggeren av FolkehelsealliansenNTNU-professor Steinar Krokstad, mener psykisk uhelse vil være en stor utfordring i mange år framover. Derfor haster det å få på plass gode verktøy og metoder for å femme psykisk helse og forebygge psykiske plager. 

– Dette gjelder særlig for målgruppen unge voksne i aldersgruppen 16-29 år, sier Krokstad

Les mer om satsingen på:

Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider

ABC for god psykisk helse sine hjemmesider