Idrettsfag

 

Du lærer

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
 • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer om:

Oppdal Alpin Elite  

Friluftsliv  

Freeski Jibbing 

Fotball 

Toppidrett  

Landslinjesøknad 

Historikk 

Toppidrett Curling

Personlig utvikling og mestring. Gode opplevelser du aldri glemmer!

 

Du som velger idrettsfag bør være glad i trening og fysisk aktivitet, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. Utdanningsprogrammet har som formål å gi elever med interesse for idrett en allsidig idrettsutdanning og gi konkurranseutøvere mulighet til å kombinere utdanning og idrett på høyt nivå.

Vil du oppleve mestring, utfordring og flotte turer? Da er idrettsfag noe for deg!

Utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høgskoler og universiteter. Det gir deg også et godt grunnlag for å ta deg trenerjobb og en videre trenerkarriere.

Oppdal har spesielt gode vilkår for ski og friluftslivmuligheter, I tillegg er det stor fotballinteresse som skolen også imøtekommer. Følgende tilbud gis på OVS.

 • Alpint (landslinje), Spisset toppidrett i samarbeid med Olympiatoppen
 • Freeski (landslinje), samarbeid med Oppdal IL freeski
 • Friluftsliv
 • Fotball
 • Toppidrett i din idrett

Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan søke på landslinja, klikk deg inn her

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no