Matematikk 2P-Y

Matematikk 2P-Y er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive innhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk 2P-Y skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for kritisk tenkning og matematiske problemløsingsstrategier. Matematikk 2P-Y skal forberede elevene på videre studier og på et samfunn og arbeidsliv i utvikling gjennom praktisk bruk av matematikk.

Sist oppdatert 19.04.2024