Norsk

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære. Faget norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv som stiller krav om variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Norskfaget består av tre ulike fagkoder:

- Norsk hovedmål
- Norsk sidemål
- Norsk muntlig

Du vil få karakter og vil kunne trekkes ut til eksamen i alle fagkodene.
I norsk hovedmål er det obligatorisk eksamen. 

Les mer om faget på Udir.no.

Sist oppdatert 19.04.2024