Matematikk

Matematikk P er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk P skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for kritisk tenkning og matematiske problemløsingsstrategier. Matematikk P skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling gjennom praktisk bruk av matematikk.

Sist oppdatert 19.04.2024