Naturfag

Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget opp. Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling. Naturfag skal også bidra til at elevene utvikler kompetanse til å ivareta egen og andres helse.

Vi tilbyr to fagkoder innen naturfag. De har ulikt omfang. Du kan lese mer om fagene på Udir.no ved å klikke på lenkene under. 

Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram (NAT1007)
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (NAT1018)

Sist oppdatert 19.04.2024