EKSAMENSTID - INFO / GODE RÅD

EKSAMENSINFO.png

Eksamen nærmer seg, enten du er Vg1-, Vg2- eller Vg3-elev. Her finner du nyttig eksamensinfo og gode råd til deg som skal opp til eksamen.

Vg1: Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig- praktisk.

Vg2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk.

Vg3 ST: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag, og muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen i ett fag.

Vg3-MK: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområdet MK.

MDD: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål og obligatorisk eksamen i musikk. I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i to fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. 30. og 31. mai: Eksamen i Instrument, kor, samspill for 3MDD. Obligatorisk eksamen i MUSIKK.

 • Dersom din eksamen har forberedelse, er det obligatorisk oppmøte på skolen på forberedelsesdagen kl. 09.00.
 • Forberedelse til eksamen blir tilgjengelige på nett kl. 09.00 dagen før eksamen. Du vil få veiledning av lærer på skolen fra kl. 09.00 på forberedelsesdagen.
 • Slå av og på datamaskinen din dagen før du møter til skriftlig eksamen. For å sikre deg at datamaskinen din ikke plutselig kjører en lengre oppdatering under eksamen, så anbefaler vi deg å kjøre oppdatering på datamaskinen dagen før. 
 • Pass på at du lader opp batteriet på datamaskinen din før eksamen starter. Elever som har glemt datamaskin eller lader kan ikke regne med å få lånt dette av skolen på eksamensdagen.
 • Sjekk at du har nødvendig programvare på din datamaskin når eksamen starter.
 • Dersom din datamaskin er til reparasjon må du kontakte IKT i god tid før eksamen slik at det reserveres en låne-PC til deg.
 • Dersom du har noe på Canvas eller OneNote som du ønsker å bruke under eksamen må du laste dette ned lokalt på din datamaskin. Sjekk før eksamensdagen hva det vil si å lagre lokalt, om du er i tvil.
 • Oppmøte på eksamensdagen er SENEST kl. 08.30 på den skolen der du har undervisning i faget (Katedralskolen / Thora Storm). Skriftlig eksamen starter kl. 09.00.
 • Du ha med gyldig legitimasjon for å kunne ta eksamen. Gyldig legitimasjon fremvises. Oppmøte registreres før du finner tilvist plass. 
 • Du finner fram tillatte hjelpemidler og setter bort sekken din.
 • Mobiltelefon(er), klokker og annet kommunikasjonsverktøy skal være avslått og lagt bort.
 • På eksamensdagen er det bordlapper med navn, fag og kandidatnummer på pulten du skal sitte ved. Sjekk fag, fagkode m.m. Eksamenstiden er oppgitt i oppgaven.
 • Kandidater som har fått tilgang til / utdelt eksamensoppgaver, kan ikke forlate eksamenslokalet før det har gått minst 1 time av eksamenstiden (tidligst etter kl. 10.00).
 • Eksamen kan ikke gjennomføres på papir. UNNTAK: 2-delt eksamen.
 • Informasjon om romplassering kommer på Canvas i tillegg til at rom oppgis ved offentliggjøring av eksamenstrekket.

 

15. mai kl. 09.00: Eksamenstrekk skriftlig eksamen. Eksamenstrekket blir kunngjort i VIS.

 • Alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan bruke for å besvare eksamen som bl.a. egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker, regnes som hjelpemidler.
 • Trøndelag fylkeskommune har lisens på ordboka Ordnett+ (denne må lastes ned offline før eksamen).
 • Lexin-ordbøkene, som er laget spesielt for minoritetsspråklige elever, er ikke forbudt å bruke under eksamen, men det anbefales at elevene benytter andre ordbøker.
 • Du kan få låne papirordbok på skolens bibliotek ved behov. Forhør deg med skolens bibliotekar.  
 • Vi kan ikke garantere at nettsider i regi av av eksterne leverandører er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser inneholder lenker som er sperret for bruk under eksamen (NDLA er et eksempel).
 • Liste over nasjonale nettressurser: VIGO - nettressurser til eksamen
 • Liste over lokale nettressurser: TRFK - lokale nettressurser til eksamen

 

 • Hodetelefoner er tillatt under eksamen, bortsett fra på del 1 på to-delt eksamen. Vi anbefaler bruk av hodetelefoner med kabel.
 • En eksamensveiledning gir deg informasjon om gjennomføring av eksamen og hvordan svaret ditt blir vurdert.
 • I mange fag er det utarbeidet eksamensveiledninger. Disse finner du på eksamensveiledninger udir.no under overskriften «Finn eksamensoppgaver». Når du søker opp eksamensveiledninger i fag så husk å sjekke at veiledningen er laget for Kunnskapsløftet 2020 og Vår 2024.
 • Du skal rekke opp hånda om du ønsker å få kontakt med eksamensvaktene, og dersom du:
 • har spørsmål
 • trenger papir eller annet utstyr
 • skal på toalettet
 • ønsker å gå ut en kort tur for å få frisk luft
 • Du skal ikke forlate plassen din før du har snakket med en eksamensvakt.
 • Når du skal levere besvarelsen din skal vakten se en kvittering for levert besvarelse før du slår av din datamaskin og forlater eksamenslokalet.
 • Du skal være tilkoblet fylket sitt eksamensnett under hele eksamen.
 • Du skal kun ha tilgjengelig hjelpemidler som er lovlig under eksamen.
 • Dersom du har tilgjengelig hjelpemidler som ikke er lovlig regnes dette som juks.
 • Mobiltelefon(er) og smartklokker skal være avslått og lagt bort under eksamen.
 • IKT-ansvarlig går runder i lokalet for å sjekke at det ikke er ulovlig nettverk tilgjengelig.
 • Det kan bli tatt stikkprøver på datamaskinen din etter eksamen for å se at du ikke har lastet ned hjelpemidler som ikke er tillatt (dette gjelder tilfeldig utvalgte elever og ikke elever som mistenkes for juks).


JUKS/PLAGIAT på skolens hjemmeside

 

Denne veilederen er laget for at du som elev skal få viktig og nødvendig informasjon om forberedelse og gjennomføring av skriftlig eksamen våren 2024. Skolen skal gjennomgå innholdet i veilederen med elevene før eksamensperioden starter.

Du er ansvarlig for å sette deg inn i innholdet i veilederen, forberede deg til, og gjennomføre eksamen i tråd med retningslinjene. Ta kontakt med eksamensansvarlig dersom du har spørsmål til innholdet eller har andre spørsmål angående eksamen. Ta kontakt med IKT-avdelingen ved skolen dersom du har spørsmål angående programvare eller andre forhold knyttet til datamaskinen din.

Last ned veileder her:

Eksamensveileder med informasjon til elever med forside versjon 6. april 2024.pdf

 

 • 31. mai kl. 09.00: Eksamenstrekk Muntlig / Muntlig-Praktisk / Praktisk (gjelder elever som må ha 2 eksamener i Muntlig / Muntlig-Praktisk / Praktisk).
 • 04. juni kl. 09.00: Eksamen Muntlig / Muntlig-Praktisk / Praktisk (gjelder elever som må ha 2 eksamener i Muntlig / Muntlig-Praktisk / Praktisk.
 • 04. juni kl. 09.00: Eksamen for elever på avd. Schøning.
 • 07. juni kl. 09.00: Eksamenstrekk Muntlig / Muntlig-Praktisk / Praktisk.
 • 11. juni kl. 09.00: Eksamen Muntlig / Muntlig-Praktisk / Praktisk.

 

       MUNTLIG EKSAMEN

 • Den dagen eksamenstrekket offentliggjøres får du vite eksamensfaget.
 • Forberedelse og selve eksamen gjennomføres på den skolen hvor du har undervisning i faget (Katedralskolen / Thora Storm).  
 • 24 timer før eksamen er det obligatorisk oppmøte på forberedelsesdagen (kl. 09.00). Da får du vite tema for eksamen.
 • På eksamensdagen møter du på skolen til det tidspunkt faglærer har oppgitt.
 • Eksamen varer i inntil 30 minutter.
 • Eksamenskarakteren får du etter eksamen.

 

       MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN

 • Den dagen eksamenstrekket offentliggjøres får du vite eksamensfaget (Musikk-elever får også utdelt tema).
 • 24 timer før eksamen er det obligatorisk oppmøte på forberedelsesdagen (kl. 09.00). Da får du vite tema for eksamen (Musikk-elever møter også til forberedelse).
 • På eksamensdagen møter du på skolen til det tidspunkt faglærer har oppgitt.
 • Eksamen varer i inntil 45 minutter.
 • Eksamenskarakteren får du etter eksamen.

 

        PRAKTISK EKSAMEN

 • Den dagen eksamenstrekket offentliggjøres får du vite eksamensfaget.
 • 24 timer før eksamen er det obligatorisk oppmøte på forberedelsesdagen (kl. 09.00). Da får du vite tema for eksamen.
 • På eksamensdagen møter du på skolen til det tidspunkt faglærer har oppgitt.
 • Eksamen varer i inntil 5 timer.
 • Eksamenskarakteren får du etter eksamen.

 

 

 

 • Dersom du blir syk på forberedelsesdagen og/eller eksamensdagen må du umiddelbart melde ifra til skolen per e-post eller telefon til skolens postmottak (e-post: postmottak.katedralskolenvgs@trondelagfylke.no / tlf. 74 17 65 00). Du skal snarest mulig levere legeattest eller annen dokumentasjon til skolens ekspedisjon som kan dokumentere fraværet ditt.
 • Om du har dokumentert fraværet ditt på obligatorisk forberedelsesdag vil du automatisk også ha dokumentert evt. fraværer på eksamensdagen. Om du likevel er i stand til å gjennomføre eksamen møter du på skolen til oppstartstidspunktet for eksamen.
 • Dersom du blir syk mens eksamen pågår melder du ifra til eksamensvakten. Eksamensansvarlig avgjør hvorvidt du kan avbryte eksamen.
 • Dersom fraværet er dokumentert fra lege må du melde ifra til skolen om du ønsker å benytte retten til utsatt eksamen.
 • Dersom du som Vg3-elev er fraværende på eksamen oppfyller du ikke kravene til vitnemål.
 • Du får et kompetansebevis der det er påført at du hadde dokumentert fravær på eksamen (fraværet må da være dokumentert).
 • Du kan søke høyere utdanning, og du kan få plass, med betingelse om at du fullfører og består eksamen til høsten.
 • Du må selv laste opp kompetansebevis på Samordna opptak (samordnaopptak.no/info/)
 • Ved ugyldig fravær har du ikke rett på ny, utsatt eksamen. Du må evt. ta faget på nytt senere ved å melde deg opp som privatist.
 • Dersom du har manglende oppmøte til eksamen, uten gyldig dokumentasjon for fraværet ditt, regnes dette som ugyldig fravær.
 • Dersom du kommer for seint på eksamensdagen, kl. 10.00 eller senere, regnes dette som ugyldig fravær. Merk at trafikkproblemer ikke er godkjent grunn for å komme for seint.

 

 • Har du spesielle behov eller ulike vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette (jfr. Forskrift til opplæringslova §3-29). Du må legge ved en sakkyndig uttalelse av nyere dato hvor det oppgis hvilke tiltak som anbefales. Ta kontakt med din rådgiver for å få hjelp med søknaden.

 

 • Skriftlig eksamen: Karakterene publiseres i VIS og er tilgjengelig senest 22. juni.
 • Muntlig, muntlig-praktisk, praktisk eksamen: Du får karakteren rett etter gjennomført eksamen.
 • Du finner eksamenskarakterene dine i VIS 22. juni.
 • Klagefristen på skriftlig eksamen er 10 dager fra 22. juni (fra karakterene er bekjentgjort).
 • Vg3-elever bør benytte hurtigklagefristen.

Frist for å sende inn klage på standpunktkarakter er 10 dager fra den dagen du har fått karakteren. Hvis du eller foreldrene krever begrunnelse, går klagefristen fra den dagen du eller foreldrene har fått begrunnelsen for standpunktkarakteren.

Frist for å klage på formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen er også 10 dager. Fristen løper fra den dagen du får vite eksamenskarakteren.

Fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak er 1. juli. Som avgangselev bør du klage straks karaktervedtaket er offentliggjort. Det vil da være større mulighet for at klagen kan bli behandlet innen fristen til Samordna opptak.

Klage på standpunktkarakter / eksamen - skjema fra elev - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)Links to an external site.

 

Lenke til informasjonsside om klage på karakter (Trøndelag fylkeskommunes nettsider)Links to an external site.

 

 

Du jobber kanskje etter "skippertaksmodellen", rett før en eksamen. Kjenner du deg igjen?

Bruk litt tid på å planlegge hvordan du skal forberede deg. Lag en oversikt over pensum og les litt hver dag fram mot eksamen. Gi deg selv belønning for arbeidet.

Logg av fra sosiale medier eller gjem vekk mobilen. Distraksjoner stjeler tid. Bruk f.eks. én time til eksamensforberedelser, og så gir du deg selv tid til sosiale medier før ei ny økt med forberedelser.

Snakk med skolekompiser om pensum. Å lære sammen med andre er gull verdt, og mye, mye morsommere.

Sørg for nok søvn før eksamen! Det er ingen vits i å sitte oppe og forberede seg natta før eksamen. Legg deg tidlig. Om du ikke får sove med en gang så er det uansett godt for kroppen å hvile seg.

MUNTLIG EKSAMEN - SLETT IKKE SÅ VERST!

Kle deg komfortabelt, men ikke møt opp i joggebukse og slaskete genser. Ta av deg jakka. Sitt oppreist på stolen, om du ikke velger å stå.

Når du går inn for å hilse på sensorene så husk at et vennlig smil alltid er en god start. Ha et fast håndtrykk og rett opp ryggen. Vis at her kommer det en som mester situasjonen. Førsteinntrykket er viktig.

Når eksamen er i gang kan det hende at sensorene, en eller begge, ikke smiler spesielt mye til deg. Ikke bli satt ut av det. Sensor må konsentrere seg for å få med seg det du sier. Selv om sensor ikke smiler, så smil selv underveis. Du vet at et smil skaper glede hos motparten. Sensor er utrustet med følelser, akkurat som deg.

Hva om du ikke helt forstår spørsmålet du fikk? Da spør du om sensor kan utdype. Nå kan du gripe sjansen. Svar på spørsmålet og deretter styrer du samtalen inn mot noe du har god kunnskap om. Forsøk å holde samtalen i gang. Det er kjedelig med stillhet. Din oppgave er å vise hva du faktisk kan. Ikke hva du ikke kan. Dette er noe du mestrer godt. Vis det!

Drikk vann underveis. Det er lov og det gir deg et kort pusterom.

EKSAMEN ER PLUTSELIG HISTORIE

Døra bak deg lukkes. Du går ut av eksamenslokalet. Lettet, eller kan hende med en dårlig følelse. Uansett – nå er det over og snart er det glemt. Enten så går det bra, eller så går det over.

Du kan ikke gjøre noe annet enn ditt beste!