Korona

Hjemmeskole ved fravær.png

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med koronasituasjonen, samt svar på andre aktuelle spørsmål.

Les informasjonskrivet her

HUSK! AVSTAND PÅ EN METER GIR DEN BESTE BESKYTTELSE MOT VIRUSET, BÅDE FOR DEG SELV OG ANDRE! VIS OMSORG FOR DE RUNDT DEG.

 

SPØRSMÅL OG SVAR KNYTTET TIL KORONA

Kan jeg dra på skolen/jobb hvis jeg har symptomer på forkjølelse? (gjelder elever og ansatte).

FHI anbefaler følgende for de videregående skolene:

Vurdering av symptomer i tidlig fase: Elever og ansatte med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal dra hjem og holde seg hjemme inntil tilstanden er avklart. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen.

For vurdering av nyoppståtte symptomer (feber, hoste, tungpustethet, tap av lukte- eller smaksans, sår hals og generell sykdomsfølelse) kan Helsenorge sin koronasjekk benyttes, evt. flere ganger i sykdomsforløp.

Se også tabell fra FHI som kan hjelpe i forhold til vurdering av egen situasjonen.

Kort oppsummert: Alle som kjenner symptomer på sykdom skal holde seg hjemme og elever skal varsle kontaktlærer/ faglærere. 

Testkapasiteten i kommunene er god. Testing er frivillig, men ansatte i utdanningssektoren anbefales å ha lav terskel for test for COVID-19.

Elever og ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever og ansatte i videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Se eget punkt om dette i FHI’s smittevernveileder.

Elever og ansatte kan ta kontakt med koronatelefonen eller eventuelt fastlegen dersom det ønskes bistand i vurderingen av om testing bør gjennomføres.

Når kan jeg komme tilbake på skolen/jobb?

Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen/jobb når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Restsymptomer kan være for eksempel noe tetthet, rennende nese eller sporadisk hoste.

FHI presiserer at alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Ved usikkerhet om symptomer eller langvarige symptomer kan koronatelefonen eller fastlegen bidra til vurdering.

Hva om jeg blir syk i løpet av skoledagen?

Får du symptomer på luftveisinfeksjon må du dra hjem fra skolen, men unngå offentlig transport. Hvis du må bli hentet skal du holde god avstand fra andre, ute eller inne, mens du venter. Elever kan ta kontakt med ekspedisjonen for bistand.

Kan jeg gå på skolen hvis et familiemedlem har blitt syk?

Hvis en i husstanden din har symptomer på luftveissykdom, men det ikke er bekreftet at det er koronaviruset kan du møte på skolen som normalt. Familiemedlemmer til koronasyke må være i karantene. Helsetjenesten bestemmer hvor lenge den skal vare.

Når må jeg vaske/sprite hendene mine?

  • Før du drar hjemmefra og når du kommer hjem
  • Når du kommer til skolen
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter at du har vært ute
  • Ved synlig skitne hender

Er det håndsprit tilgjengelig på skolen?

Ja, det står dispensere med håndsprit ved inngangene til skolen. Det står håndsprit tilgjengelig i og utenfor klasserommene. Det er også dispensere med såpe og sprit i/ved toalettene på skolen og i kantina.

Hva skjer med renholdet på skolen?

Overflater på skolen blir rengjort oftere enn før. Det gjelder blant annet dørhåndtak og andre steder mange berører. Alle skal vaske arbeidsfalter, stoler etc. som de har vært i fysisk kontakt med. Dette gjelder når klassen/gruppa skal bytte klasserom. Microfiberkluter er tilgengelig ved alle rom. Meld ifra til til ekspedisjonen om det mangler sprit eller kluter.

Blir det faste plasser i klasserommet?

Det er laget klassekart for alle klasser og grupper. Alle elever må forholde seg til de fastlagte plassene. Dette gjelder også om man har timer på Thora Storm.

Er kantina åpen?

Kantina må følge strenge retningslinjer for smittevern og selger mat etter angitte smittevernregler. Følg informasjon du finner i kantina.

Hvordan skal vi behandle utstyr flere elever bruker?

I mange fag deler elever utstyr. I den grad det er mulig skal hver elev ha utstyr bare han/hun bruker. Om flere elever MÅ dele utstyr skal utstyret rengjøres etter bruk.

Kan jeg ta buss til skolen?

Ja, men vi oppfordrer alle som kan om å gå/sykle/kjøre til skolen. Siden vi har lokaler i midtbyen vil det være stort trykk på kollektivtransportenHer kan du lese mer om retningslinjene fra ATB.

Er det greit å ta på hverandre?

Ikke tilrådelig med nærkontakt. EN METER AVSTAND ER det klare rådet fra Folkehelseinstituttet. Unngå klemming, håndhilsing og annen berøring.

Følgende lenker er viktige ressurser: