Om elevfravær og spørsmål og svar om korona

Hjemmeskole ved fravær.png

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern, samt svar på andre aktuelle spørsmål.

Fylkesdirektør for utdanning 02.11.2020.

Dette skrivet bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer, og ble sist oppdatert etter at Kunnskapsdepartementet vedtok å forlenge det midlertidige unntaket fra fraværsreglene 30/10-20

 

Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). Se oppdatert info om dette på udir.no.

Det er lav terskel for testing, og om du er usikker på om du kan være smittet med korona anbefaler vi at du tester deg. Mens du vente på svar kan du ikke møte på skolen. Tester du negativt kan du komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det arbeidet som er avtalt er det organisert studiearbeid, og regnes ikke som fravær.

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding.

Ved fravær av helsegrunner trenger du som en midlertidig unntaksordning ikke å levere legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet. Læreren din må imidlertid fortsatt ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter.

Nasjonale myndigheter har bestemt at unntakene skal gjelde ut skoleåret 2020-2021. Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se informasjon om dette i smittevernveilederen.

 

 

HUSK! EN AVSTAND PÅ EN METER GIR DEG DEN BESTE BESKYTTELSE MOT VIRUSET.

 

SPØRSMÅL OG SVAR KNYTTET TIL COVID-19

 

Hva om jeg blir syk i løpet av skoledagen?

Får du symptomer på luftveisinfeksjon må du dra hjem fra skolen, men unngå offentlig transport. Hvis du må bli hentet skal du holde god avstand til andre, ute eller inne, mens du venter. Elever kan ta kontakt med ekspedisjonen for bistand.

Kan jeg gå på skolen hvis et familiemedlem har blitt syk?

Hvis en i husstanden din har symptomer på luftveissykdom, men det ikke er bekreftet at det er koronaviruset, kan du møte på skolen som normalt. Familiemedlemmer til koronasyke må være i karantene. Helsetjenesten bestemmer hvor lenge den skal vare.

Når må jeg vaske/sprite hendene mine?

  • Før du drar hjemmefra og når du kommer hjem
  • Når du kommer til skolen
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter at du har vært ute
  • Ved synlig skitne hender

Er det håndsprit tilgjengelig på skolen?

Ja, det står dispensere med håndsprit ved inngangene til skolen. Det står håndsprit tilgjengelig i og utenfor klasserommene. Det er også dispensere med såpe og sprit i/ved toalettene på skolen og i kantina.

Hva skjer med renholdet på skolen?

Overflater på skolen blir rengjort oftere enn før. Det gjelder blant annet dørhåndtak og andre steder mange berører. Alle skal vaske arbeidsflater før de setter seg.  Microfiberkluter er tilgengelig ved alle rom. Meld ifra til til ekspedisjonen om det mangler sprit eller kluter.

Blir det faste plasser i klasserommet?

Det er laget klassekart for alle klasser og grupper. Alle elever må forholde seg til de fastlagte plassene. Dette gjelder også om man har timer på Thora Storm.

Er kantina åpen?

Kantina må følge strenge retningslinjer for smittevern og selger mat etter angitte smittevernregler. Følg informasjon du finner i kantina.

Hvordan skal vi behandle utstyr flere elever bruker?

I mange fag deler elever utstyr. I den grad det er mulig skal hver elev ha utstyr bare han/hun bruker. Om flere elever MÅ dele utstyr skal utstyret rengjøres etter bruk.

Kan jeg ta buss til skolen?

Ja, men vi oppfordrer alle som kan om å gå/sykle/kjøre til skolen. Siden vi har lokaler i midtbyen vil det være stort trykk på kollektivtransportenHer kan du lese mer om retningslinjene fra ATB.

Er det greit å ta på hverandre?

Ikke tilrådelig med nærkontakt. EN METER AVSTAND er det klare rådet fra Folkehelseinstituttet. Unngå klemming, håndhilsing og annen berøring.

Følgende lenker er viktige ressurser: