KANSKJE DU HAR KATTA SOM DIN NÆRSKOLE?

Katta som nærskole.png

Søkere med ungdomsrett fra Trondheim får nå nærskole beregnet ut ifra postnummeret der eleven har sin folkeregistrerte adresse pr. 1. mars 2023. Du som søker videregående skole høsten 23 kan få tilbud om skoleplass på den skolen postnummeret ditt sorterer under.

Inntaket til de videregående skolene baserer seg på standpunkt- og eksamenskarakterene til søkerne, i tillegg til nærskoleprinsippet. Du har ikke rett på inntak på en bestemt skole, uavhengig av om dette er din nærskole, men søkere som har en skole som sin nærskole konkurrerer med standpunkt- og eksamenskarakterene sine foran søkere som ikke har skolen som sin nærskole. 

Oversikt over postnummer og nærskoler i Trondheim

Retten er på utdanningsprogram/programområde

Om du søker på et utdanningsprogram/programområde som tilbys på flere av de fylkeskommunale skolene i Trondheim, konkurrerer du på alle de skolene i Trondheim som har det samme utdanningsprogrammet. Dette gjelder selv om skolen du får plass på ikke stod oppført på søknaden din. Den retten du som søker har på plass i videregående opplæring gir rett til plass på det utdanningsprogrammet/ programområdet du søker (opplæringslova § 3-1).

Dersom du som søker bor i Trondheim, og ser at ingen av de fylkeskommunale videregående skolene ligger innenfor ditt postnummer, blir alle fylkeskommunale skoler i Trondheim regnet som din nærskole.

ST med internasjonalisering / ST med utveksling i Vg2

For deg som ønsker å være Kattaelev på ett av våre to spennende internasjonale Studiespesialiseringstilbud er det viktig å huske på at vi etter inntaket vil sende deg informasjon om hvilke fordypninger skolen kan tilby. Muligheten til å ønske fordypning på vigo.no er tatt bort. Du søker derfor Vg1-Studiespesialisering (nærskoleprinsippet gjelder). Les mer om ST med internasjonalisering og ST med utveksling i Vg2.

Inntak til Vg2 International Baccalaureate (IB) (Vg2/Vg3)

Trondheim Katedralskole tilbyr International Baccalaureate Diploma Programme, og er alene om dette i Trøndelag. Om du vil søke IB gjelder ikke nærskoleprinsippet fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 International Baccalaureate (IB DP). Det er Katedralskolen som vurderer og tilbyr plass til søkere på sitt IB Diploma Programme. Søkere fra Vg1 Studiespesialisering fra alle skoler i Trøndelag konkurrerer likt om plassene på Vg2 International Baccalaureate Diploma Programme.

Søkere fra internasjonale grunnskoler i Trøndelag

Elever ved Birralee International School Trondheim, Trondheim International School og Fagerhaug International School) har Trondheim Katedralskole som nærskole til Vg1 studiespesialisering, hvis det markeres for fordypning ST med forberedende IB.

For å få Trondheim Katedralskole som nærskole, må søker på vigo.no, under punkt 7 tilleggsopplysninger, registrere; «Jeg ønsker ST med forberedende IB på Vg1 Studiespesialisering, Trondheim Katedralskole.». 

Trondheim Katedralskole tilbyr:

  • STUDIESPESIALISERING
  • ST MED UTVEKSLING I Vg2
  • ST MED INTERNASJONALISERING
  • ST MED FORBEREDENDE IB
  • INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME (Vg2/Vg3)
  • MEDIER OG KOMMUNIKASJON
  • MUSIKK, DANS OG DRAMA

 

Kontakt med inntakskontoret

Trenger du mer informasjon i forbindelse med søkeprosessen kan du kontakte inntak@trondelagfylke.no

Husk: skriv hvilken søker det gjelder. Navn og fødselsdato.