Klage på standpunkt?

Klage på karakterer kopi.png

Alle standpunkt- og terminkarakterer publiseres i Everyday. Her finner du informasjon samt nyttige lenker.

Karakterene ble publisert tirsdag 14. juni.

Lenke til digitalt klageskjema (under). Du må logge inn for å fylle ut skjemaet.

Klage på standpunkt

Informasjon og regler om klage på standpunkt

Skjema for utfylling av klage 

Lenke til  "manuelt" klageskjema (under).

Skjema

Klagefrist

Klagefristen for standpunktkarakterer er 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket.

Avgangselever bør klage så raskt som mulig etter at karaktervedtaket er offentliggjort. Dette for at klagen skal kunne bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak.