Karakterer og klagefrister

Karakterer og klagefrister.png

Alle standpunkt- og terminkarakterer publiseres i Everyday.

Informasjon om klagefrist:

Klagefristen for standpunktkarakterer er 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket.

Avgangselever bør klage straks karaktervedtaket er offentliggjort – og senest innen 3 dager. Dette for at klagen skal kunne bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak.

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider