KATTA BYGGES OM OG UTVIDES

Ny skole.png

Elevene som starter på Katta til høsten blir de første som får ta i bruk de nye lokalene når skolen står klar i 24/25. I byggeperioden vil enkelte av våre klasser ha sin undervisning i moderne paviljonger i skolegården, mens andre klasser vil holde hus i eksisterende skolebygg.

En del av musikkundervisningen vil foregå i leide lokaler i midtbyen. Kroppsøving vil trolig foregå i Spektrum i byggeperioden, fram til skolens nye gymsal står klar.

Ingen av våre elever kommer til å oppleve en skolehverdag utenfor midtbyen.

Etter ombygging og utvidelse av skolen vil elevene merke hvordan arkitekturen bidrar til at elevene deltar aktivt i læringsprosessene. Arkitekturen skal bidra til at elevene kan trene på å løse problemer, sammen med andre. Skolebygningene skal gi enkle overganger mellom formelle undervisningssituasjoner og uformelle møter.

Elever og ansatte vil møte en skole som gir trygge rammer rundt digital og analog samhandling, med rom som bidrar til trivsel og tilhørighet.