DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAP

KUP - demokratiuka.png

I hele uke 43 har våre Vg2-elever hatt et spesielt fokus på demokrati og medborgerskap. KUP - Kattas ungdomsparlament - ble avholdt siste dag i demokatiuka.

Våre Vg2-elever har møtt på temaet demokrati og medborgerskap i ulike fag. Under KUP - Kattas ungdomsparlament - dresset eleven seg opp, slik seg hør og bør når man skal opptre i parlamentet. KUP gir elevene anledning til å erfare politiske prosesser i praksis gjennom blant annet utforming av interpellasjoner til debatt i forsamlingen.