STUDIEORIENTERING UTLAND

Studiemesse 3.png

I samarbeid med SONOR arrangerer Trondheim Katedralskole hvert skoleår Studiemesse Utland for våre elever. Her kan elevene, enten de planlegger et utvekslingsår i Vg2 eller videre studier etter endt videregående opplæring, få gode råd og tips direkte fra aktuelle studiesteder.

Over 40 utenlandske universiteter og college var representert på Katta under årets Studiemesse Utland. Katta er alene om å tilby elevene en egen messe for utenlandsstudier i fylket. Skolen har med sitt fokus på internasjonalisering og utveksling bred erfaring med tilrettelegging for elever som ønsker seg ut i Vg2-året sitt. Utveksling er aktuelt for elever på Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon og Musikk.

Interessen for studier i utlandet er stor blant mange av Kattaelevene. Elevene møtte representanter fra bl.a. universiteter og college i Storbritannia, USA og Australia.