International Baccalaureate (IB)

IB1.png

Frister det med to skoleår på en internasjonal linje? IB Diploma Programme er et alternativ til vanlig Vg2- og Vg3-studiespesialisering.

Med et IB Diplom kan du studere videre ved universiteter og høyskoler i Norge eller i utlandet. Når du søker høyere utdanning i Norge vil IB-karakterene regnes om til norske konkurransepoeng.

På IB er all undervisning på engelsk, bortsett fra i norsk og andre språkfag. Programmet er krevende og gir elevene faglige utfordringer å bryne seg på. Det er en fordel om du har gode engelskkunnskaper og er motivert for skolearbeid.

Les mer om IB-tilbudet på hjemmesidene til IBO

Du må ha fullført Vg1-studiespesialisering for å søke på Vg2-IB. Andre utdanningsprogram kan også godkjennes dersom det gir en tilsvarende utdanningsbakgrunn.

Les mer om IB-tilbudet ved Trondheim Katedralskole

Dette sier Stine, en av våre IB-elever, om hvorfor hun valgte IB. Hun forteller også hva hun mener er annerledes med IB i forhold til ordinær studiespesialisering.

Jeg ble først nysgjerrig på IB på grunn av den engelske opplæringen og likheten mellom IB og undervisningen på universitetsnivå. Likevel var faktorene som til slutt avgjorde at jeg ønsket å gå IB at IB har færre timer på skolen og ikke gym på samme måte som på studiespesialisering. Det betyr at jeg har viet tiden min til egne fritidsaktiviteter og kunnskap. Selv om det er noen utfordrende sider ved IB, tenkte jeg at studieprogrammet kunne være en lærerik erfaring det hadde vært gøy å mestre.

IB har færre fag og færre timer på skolen. I stedet for gym har vi CAS som foregår på fritiden, hvor vi setter oss mål ut ifra personlige utgangspunkt innenfor kreative og aktive felt, i tillegg til veldedighet. Videre er det ikke obligatorisk med verken tredje-språk eller nynorsk. I norsk og engelsk A er fokuset på litteratur, noe som oppleves veldig givende. Naturfagene går mer i detalj sammenlignet med studiespesialisering. Pensum er noe mer utfordrende i alle fag.

Trondheim Katedralskole er en godkjent IB World School, tilsluttet International Baccalaureate Organization med hovedkontor i Genève, Sveits. International Baccalaureate Organization (IBO) ble grunnlagt i 1968 og har nå 5284 medlemsskoler i 158 land (juli 2020).