SOSIALT MØTEPUNKT

Pizza Vg1.png

I en annerledes tid med lærerstreik og bortfall av undervisning har vi gitt våre Vg1-elever et "sosialt dytt".

Skolen er ikke bare til for utvikling av kunnskap. Det sosiale livet kan være vel så viktig. Når elevene møtes til faglig samarbeid, erfaringsutveksling og sosiale aktiviteter gir det glede og motivasjon. Vi serverte pizza til våre Vg1-elever for å samle klassene. Ut i fra smilene, latteren, og ikke minst pizzakøen, var dette en suksess.