Tok ordet om manglende samtykkelov i Norge

Ta ordet 21.png

Ingrid Kjøl Johansen (2STD) gikk av med seieren i Kattas skolefinale av Ta ordet! I sin tale tok Ingrid for seg en aktuell og viktig sak; mangelen på en samtykkelov i Norge som kan forhindre voldtekt og gi juridisk beskyttelse til ofre for voldtekt. I juryens uttalelse heter det bl.a. juryen særlig likte hvordan fortellingen om et voldtektsoffer fungerte som en rød tråd gjennom hele Ingrids tale.

Til en delt andreplass valgte juryen Gunhild Gjøsund Kleppen (2STE) og Olve Mikal
Artnzen Leirvik (2MD). Både Gunhild og Olve tok for seg samfunnsaktuelle saker. Gunhild snakket om en feminisme for alle, og Olve om sosiale mediers sterke inngripen i våre liv.

Vi gratulerer alle tre med innsatsen og ønsker Ingrid lykke til på workshop for skolevinnere i Trondheim 25. oktober. På bildet sees rektor Hilde Hov som delte ut premier til Ingrid, Olve og Gunhild i skolens festsal

I Kattas skolefinale på Nova kino deltok til sammen sju Vg2-elever.

taordet.no

Ta ordet! er en talekonkurranse for elever i den videregående skolen, utviklet og organisert av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen – landets fremste retorikkmiljø.